Til hovedinnhold

Normal variasjonsgruppe (0‒14)

Når et barn oppnår mindre enn 15 poeng, betyr dette at barnehagelærer rapporterer om få eller ingen vansker. Poengskåre under 15 poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe.

Med «normal variasjonsgruppen» mener vi barn som ser ut til å fungere uten å ha store vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og kontroll og regulering.

Kartlegg ved uttalt bekymring

Når et barn har gjennomført denne kartleggingen, er det som regel på bakgrunn av at det foreligger en bekymring for barnet. Kartleggingsverktøyet kan du som er barnehagelærer, benytte overfor barn du har en uttalt bekymring for. Når barnet har gjennomført kartleggingen, er det med andre ord en grunn til dette.

Gjør deg kjent med tiltak

Dersom du har gjennomført kartlegging av et barn og fått et resultat i «normal variasjonsgruppe», kan dette være en tilbakemelding om at vanskene ikke ser ut til å være så store som du kanskje har vært redd for. Dette kan være en viktig tilbakemelding, og det kan gi deg trygghet i arbeidet med barnet. Vi oppfordrer deg likevel til å se på tiltakene som følger denne nettressursen. Kontinuerlig arbeid med dette vil kunne bidra til å økte kvaliteten i barnehagen din.

Lytt til magefølelsen ‒ ha god dialog med foresatte

Samtidig er det viktig å understreke at dette også kan gi en falsk trygghet. Dersom du etter gjennomføringen likevel har en magefølelse som tilsier at barnet ikke har det bra i barnehagen, og at barnet strever i læring og lek med andre, oppfordrer vi til å ta bekymringen på alvor. Først og fremst oppfordrer vi til å få på plass en god dialog med foresatte. Alle kartleggingsverktøy har sine begrensninger, og det er mulig at barnet har utfordringer som dette kartleggingsverktøyet ikke fanger opp.