Til hovedinnhold

Støttemateriell for god praksis

Hvordan hjelpe nærpersoner til god samhandling og kommunikasjon med mennesker med store funksjonsnedsettelser? Heftet 'Støttemateriell for god praksis' viser blant annet hvordan kommunikasjonshefter og aktivitetsbeskrivelser kan se ut.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 65 sider
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta i Statped
  5. Utvikler: Statped

Heftet har som mål å vise hvordan tverrfaglige team kan utforme materiell som understøtter god praksis i møte med mennesker som har omfattende funksjonsnedsettelser. Eksempler på støttemateriell kan være:

  • Personlige presentasjoner
  • Kommunikasjonshefter
  • Beskrivelser av hvordan fritidsaktiviteter og daglige gjøremål kan gjennomføres
  • Deltagelsesplaner

Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem.