Til hovedinnhold

Levér bøker for elever

Logg inn her med skolens ID og passord

Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å å se hvilke skolelydbøker eleven låner.

Lånets varighet

Skolelydbøker lånes ut for inneværende skoleår uansett når lydbøker lånes. Bøkene forsvinner automatisk fra elevenes bokhylle ved skoleårets slutt.

Lån boken på nytt hvis du ønsker å forlenge lånetiden.

Sletting av lydbøker inngår i Statens felles avtale med bøkenes rettighetshavere.

Slik leverer du bøker manuelt

  • Bak tittelen på hver lydbok finner du lenke til «Innlever».
  • Klikk på «Innlever» for å avslutte lånet av en skolelydbok.
  • Lydboken forsvinner da automatisk fra elevens bokhylle i appen Tibi og andre internettbaserte avspillere.
  • I Tibi-appen (tibi.no) blir skolelydbøker slettet automatisk 1. juli.

Lydbøker som er lastet ned, slettes manuelt

Hvis skolelydbøker er lastet ned, må de slettes manuelt på alle aktuelle enheter når lånetiden er utløpt. Se Gi tilgang til bøker for elever.

Når du har levert lydbøker

Gå til Meld ut (slett) elever hvis eleven har sluttet ved skolen eller ikke lenger skal låne lydbøker.

Lurer du på noe?