Til hovedinnhold

Meld inn elever

Sjekk om eleven har lånerett

Du kan ikke melde inn en elev som ikke oppfyller vilkårene i Hvem kan låne?

Meld inn elev som har lånerett

Logg inn her med skolens ID og passord

Gå til Logg inn når skolen er registrert hvis du har problemer med innloggingen.

Gå til Registrer skolen som låner hvis dette ikke alt er gjort.

Sjekk om eleven alt er meldt inn

Når du har logget inn, ser du listen «Elever/lærere tilknyttet skolen». Her finner du elever ved skolen som allerede er meldt inn.

Hvis eleven allerede er meldt inn, gå til Lån bøker til elever.

Slik melder du inn en ny elev

Klikk på «Meld inn ny elev/lærer».

Hver lærer kan melde inn egne elever med skolens ID og passord.

Registrer informasjon om elev:

 • Lånekategori (velg «Elev»)
 • For- og mellomnavn
 • Etternavn
 • Født (ddmmåååå)
 • Hjemmeadresse
 • Postnummer
 • Poststed fylles ut automatisk når postnummer er fylt ut.
 • Mobil (foresatt eller elev)
 • E-post (foresatt eller elev)
 • Kjønn
 • Funksjonsnedsettelse (velg årsak til at eleven har lånerett)

Statped har forhåndsutfylt «ja» til at eleven også blir registrert og selv kan låne litteratur hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Det er gratis for eleven og skolen. Endre til «nei» hvis dette er uaktuelt.

Kryss av for at skolen dokumenterer lånerett og godkjenner at Statped oppbevarer lånehistorikk.

Hvis Statped ber om at skolen dokumenterer lånerett, kan lærer dokumentere og sende attest pr. post. Andre som kan dokumentere, er eksempelvis pedagogisk-psykologisk tjeneste, lege, sykepleier, ergoterapeut, optiker eller synskontakt.

Lærere kan også låne skolelydbøker

Send til Statped for behandling

Når du sender innmeldingen, får du se en kvitteringsside. Vi sjekker innmeldingen før vi tildeler brukernavn og passord. Behandlingen skjer fortløpende, men kan variere med antall henvendelser.

Når eleven er meldt inn

Eleven får tilsendt brukernavn og passord på e-post og kan låne lydbøker selv. Hvis e-posten ikke kommer, sjekk spamfilteret i elevens e-postboks. Når brukernavn og passord er mottatt, kan eleven gå til Finn skolelydbøker.

Når en skole har registrert elever som lånere av skolelydbøker, er de også registrert som lånere av skjønnlitterære lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Læreren kan låne skolelydbøker for elever med lånerett ved å gå til Lån bøker til elever.

Lurer du på noe?