Til hovedinnhold

Arbeidsprøven

Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell, som kan brukes i grunnskolen. Med verktøyet kan du kartlegge elevers lesing og språklige grunnlag.

  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Nynorsk, Nordsamisk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped

Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal kartlegge lese- og skriveferdigheter hos elever i grunnskolen. Den kan benyttes der enkeltelever skårer svakt på gruppeprøver, eller der de av andre grunner bør kartlegges for å tilpasse et undervisningsopplegg. Vi anbefaler at prøven tas av spesialpedagog på skolen, og at resultatene drøftes med en rådgiver fra PP-tjenesten.

Vi er opptatt av å finne oppgaver som kan avdekke elevers aktuelle mestringsnivå (ut fra sentrale aspekter ved lese- og skriveprosessen), og å bygge en bro mellom kartlegging og tiltak. Når vi vet hvor godt en elev mestrer ulike oppgaver, vet vi også hvor undervisningen skal starte. Vi trenger også å finne ut hvilken type støtte eller undervisning eleven vil trenge for å komme videre i sin utvikling.

Arbeidsprøven legger ikke vekt på standardiserte (normerte) prøver. Ved undervisning av elever er det ofte viktigere å vite hva de faktisk kan (automatisert, med anstrengelse, med hjelp) enn hvor dårlig de fungerer sammenliknet med aldersgjennomsnittet.

Last ned Arbeidsprøven gratis i ønsket målform. Alle filene er i pdf-format.

Introduksjonstekst til Arbeidsprøven – et redskap til å kartlegge utviklingspotensialet hos barn med lese- og skrivevansker.

Bokmål

Nynorsk

Nordsamisk