Lingit STL+

Lingit STL+ for iPad er en app hvor du får bokstavlyden opplest mens du skriver. Den er utviklet for å være en støtte i lese/skriveopplæringen særlig med tanke på STL+-metodikken.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon papegøye

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS

Språk: Norsk bokmål, nynorsk

Systemkrav: iOS 9.2

Utvikler: Lingit

Appen er en enkel tekstbehandler som gir deg mulighet til å sette lyd på tastaturet. Det vil si at når du trykker på en bokstavtast vil du få bokstavlyden opplest høyt.

 • Appen kan benyttes når du skal ha den første lese- og skriveopplæringen med metoden STL+. Den kan også være en støtte for dem som har norsk som andrespråk. Lingit STL+ gir mulighet til å skrive og utforske lyder og bokstavtegn ut fra eget ståsted. Eleven kan prøve seg fram på tastaturet og få høre bokstaven hver gang en tast trykkes på. Dette kan hjelpe i bokstav-lyd automatiseringen. Du kan sette inn bilder i dokumentet. Dette er viktig for å gi eleven en visuell støtte i bildet når teksten skal formuleres

   

 • Lingit STL+ for iPad er enkel å bruke. Det ligger en god brukermanual i appen under ? - knappen i menylinjen. Se bildet under. 

  Viser menylinjen i appen. Sirkel rundt ikonet med ?

   Bildet nedenfor viser hvordan bruk av bildet i teksten kan se ut, samt tastaturet.

   

  • velg mellom seks ulike stemmer, hvorav to er barnestemmer
  • ulik lyd for bokstaven “r”, skarre- r og rulle-r
  • få lest opp både hele ord og setninger med syntetisk tale
  • marker tekst med farger når teksten leses opp (gjelder både ord og setninger)
  • endre tekststørrelse og type
  • del du har skrevet med andre via mail

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!