Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

Lesing og skriving er to grunnleggende ferdigheter i dagens samfunn. Mange strever med lesing og skriving. 2 av 10 elever har for lave ferdigheter i forhold til kravene samfunnet stiller.

Stavekontroll, diktering, talesyntese og ordbøker vil være nyttig for de aller fleste av oss, men for mange er disse støttefunksjonene helt nødvendig. Dette kan gjelde for personer med

  • nedsatt syn
  • nedsatt hørsel
  • konsentrasjonsvansker
  • språkvansker
  • afasi
  • dysleksi
  • generelle lærevansker
  • motoriske vansker

Side 3 av 18