Skrivestøtte | www.statped.no

Digital lese- og skrivestøtte

Skrivestøtte

Å kunne uttrykke seg skriftlig er viktig i mange sammenhenger. For mange er det å formidle seg skriftlig krevende. Når du introduserer gode skrivestrategier for klassen, kan dette hjelpe de som strever med å fylle arket. Bruk av skriverammer, tegneserier, tankekart og skrivestartere kan være en god strategi for mange elever.

Feilstavede ord på et ark.
«Kan jeg være så snill slippe å skrive for hånd?» (Jente, 14 år)

Hjelp til rettskriving

Når du skriver digitale tekster, kan du bruke stavekontroll. Stavekontroll finnes i de vanligste tekstbehandlerne eller operativsystemet. For noen kan det gi god støtte i rettskrivningen. Du kan få forslag til ord og plukke ut ordet du vil skrive dersom du kjenner det igjen. Det finnes en rekke verktøy som kan være lure å bruke. Eksempler på dette er:

  • Autokorrektur
  • Synonymoppslag
  • Grammatikkontroll
  • Ordoppslag
  • Taletilbakemelding på ord og setningsnivå

Læreren må legge til rette og støtte eleven med å finne de skrivestrategiene som passer best.

For noen er det å skrive for krevende. Da kan diktering være et godt verktøy.

Les mer om diktering her

Skrivestrategier

Udir definerer skrivestrategier som en prosedyre og teknikk som den som skriver tar i bruk i sin skriveoppgave. 

Forskning viser at det å arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen, er noe av det som gir elevenes størst læringsutbytte i skriveopplæringen. Derfor vil det å jobbe eksplisitt med å utvikle hensiktsmessige skrivestrategier, være et viktig grep for å utvikle elevenes skrivekompetanse (fra skrivesenteret.no)

I dette praksisnære webinaret fra SPOT 2020 med Elin Brandshaug og Bente Moen Kristiansen (fra Statped) viser de hvordan du som lærer kan motivere elever til å formidle seg ved blant annet å bruke tankekart, PowerPoint, setningsstartere og skriverammer:

Skriverammer

Mange elever opplever at det er vanskelig å fylle papiret og å komme i gang med skrivearbeidet. Skriverammer bryter teksten ned i mindre og mer håndterlige deler. Å bruke skriverammer kan hjelpe eleven til å organisere det som skal formidles.

Å ramme inn teksten handler om å gi eleven støtte i sin skriveprosess og gi mulighet til å formidle seg skriftlig. ​Skriverammer bidrar til å ramme inn teksten, gi god struktur og oversikt. Skriverammer er noe alle elevene kan ha glede av og for noen elever er det helt nødvendig for å kunne klare å formidle seg skriftlig. Hvor mye av teksten som skal rammes inn er avhengig av behovet til eleven.

Tankekart som skriveramme 

Å bruke tankekart kan være en fin måte å bruke skriveramme på. Tankekart er visuelt og gir en god oversikt. Det kan også være en god støtte for elever som trenger mye støtte når de skal formidle seg skriftlig.

Her kan du se eksempler på bruk av skriverammer

Tegneserier

De fleste elever er godt kjent med tegneserier, og vil like å mikse bilder med tekst. Det er en god måte å fortelle en historie på.  Det å jobbe med tegneserie kan være en motivasjon og en vei inn til skrivingen for elever som strever med å produsere en sammenhengende tekst. Tegneserien kan brukes som en skriveramme, der du som lærer har rammet inn teksten og eleven skal fylle ut med bilder og snakkebobler. Tegneserie kan være en god støtte for å få en rød tråd i formidlingen. Siden tegneserie er så visuelt er det tydeligere for elevene hva som er innledning, hoveddel og avslutning.

Her er forslag på to læringsressurser du kan bruke for å lage tegneserier:

Strip Designer​

Creaza.com

Skrivestartere

Skrivestartere er støtte for å komme i gang med å produsere tekst. Skrivestartere kan for eksempel være å skrive til et bilde, der første setning eller en innledning allerede står. Videre kan en ha med forslag til ord som kan brukes i teksten for de som ønsker dette. Skrivestarter kan også være å se en kort inspirasjonsvideo eller forundringsvideo som en deretter skal skrive noe til. Maler for tankekart og kolonnenotat med stikkord kan også fungere som skrivestartere.

Side 13 av 17

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!