Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Lysstyrke

Lysstyrken i skjermen kan reduseres. Dette kan være en nyttig innstilling for personer som blir blendet av skjermlys. Lysstyrken kan justeres under menyen Skjerm og lysstyrke, som du finner her:

Du justerer lysstyrken ved å dra i glidebryteren.

I denne menyen kan du også velge om utseende på skjermen skal være lyst eller mørkt, eller om du vil at det skal skifte automatisk basert på lyset i omgivelsene. Mørkt tema vil også dempe lyset fra skjermen, men dette vil vi komme tilbake til senere.

Merk: Lysstyrken kan også justeres fra kontrollsenteret, som du finner ved å sveipe opp fra bunnen eller ned fra øverst til høyre på skjermen (avhengig av hvilken utgave du har):

Oppgave: Juster lysstyrken

  1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
  2. Gå inn på valget Skjerm og lysstyrke i menyen til venstre
  3. Juster lysstyrken
  4. Sett på mørkt utseende og se hvordan dette ble i f.eks. en nettavis
  5. Gå tilbake til Skjerm og lysstyrke og velg de innstillingene du ønsker å ha

Side 5 av 47