Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Inverterte farger

Funksjonene for å invertere farger er også plassert under Skjerm og tekststørrelse i tilgjengelighetsmenyen. Med Inverter farger blir alle farger motsatt av den opprinnelige fargen og kontrasten blir forbedret. Inverter farger er spesielt nyttig for personer som opplever ubehag ved lys og/eller er lysømfintlig.

Det er to typer invertering i menyen:

  • Smart invertering: lar bildene beholde sine vanlige farger
  • Klassisk invertering: også fargene i bildene inverteres.

Forskjellen på disse to ser du i bildet under hvor smart invertering er til venstre.

Som nevnt tidligere kan man også endre farger med valg under funksjonen Zoom, men da vil inverteringen kun være aktiv når Zoom er aktivert.

OPPGAVE: Inverterte farger

  1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
  2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
  3. Velg Skjerm og tekststørrelse, og aktiver Smart invertering
  4. Gå inn på en nettavis og se på tekst og bilder
  5. Gå tilbake til tilgjengelighetsmenyen
  6. Slå på Klassisk invertering i stedet
  7. Gå tilbake til nettavisen og se på bildene igjen

Side 18 av 47