Til hovedinnhold

Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

Litteratur

Callesen, K., Nielsen, A. M. og Attwood, T. (2002). KAT-Kassen (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag.

Harris, P. L. (1989) Children and emotion. The development of psychological understanding. Oxford: Basil Blackwell Publishers.

Piros, A. S. H. (2008). “Jeg skjønner ikke hva jeg mener, - søren også!”. Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Renlund, C. (2010). Doktoren kunne ikke reparere meg. En bok om sykdom og funksjonsnedsettelser og om hvordan vi kan hjelpe. Skauge forlag. 160 s.

Rustemeier, U. (2013). Hvordan fremme evnen til å gi mer nyanserte uttrykk for egne følelser ved bruk av taktile følelsessymboler for jente med ASF og blindhet? Praksisoppgave i spesialpedagogikk, NTNU.

Sosial og Helsedirektoratet i samarbeid med Mental Helse. (2006). Se meg på skolen. Et idehefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen. 10 s.

Vatne, T. M. (2013). Å snakke med barn. Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger.

Side 27 av 27