Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Notasjonsteknikker

Notasjon er skriftliggjøring av musikk, som for eksempel noter, besifring og grafisk notasjon. For å notere musikk eller lese notasjon, kan det være nødvendig med tilrettelegging. Her vil det være store individuelle variasjoner. For noen elever kan det være tilstrekkelig med forstørring og gode kontraster. For andre kan det være aktuelt å bruke alternative arbeidsmetoder, for eksempel punktskriftnoter.

Side 2 av 18