Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Hva er punktskriftnoter?

Hvordan leser blinde noter? Denne filmen gir deg en innføring i punktnoter og hvordan de brukes.

I Norge produseres punktskriftnoter av Statped og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Punktnotekriterier

Videoen nedenfor gjennomgår alle notekriteriene. Den gir også svar på hvordan man kan skille noter fra andre musikktegn i punktskrift.

Akkurat som visuelle noter har også punktskrift andre tegn enn noter som for eksempel kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra andre tegn i et notert musikkstykke.

Noteverdier

Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter.

I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er fire kombinasjoner av punkt 3 og 6 brukes de samme kombinasjonene for ulike noteverdier. Om man skal skrive flere rytmer som i ett rytmepartitur, skiller man de ulike stemmene ved å gi ulike notenavn til stemmene.

Oktavtegn

I visuelle noter bruker man nøkler som g-nøkkel og f-nøkkel. Punktnoter bruker vanligvis oktavtegn i stedentfor nøkler. Videoen nedenfor tar for seg oktavtegn.

I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så mye som mulig av notene skal være innenfor linjesystemet. I punktnoter kan man også bruke nøkler, men for å spare plass bruker man vanligvis oktavtegn. Det finnes ulike regler for når og hvor ofte oktavtegn skal brukes for at punktnotene skal være mer oversiktlig å lese.

Videoen er ment som en videreføring av opplæring i punktnoter. Man kan for eksempel bruke videoen til repetisjon og opplæring.

Side 4 av 18