Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Punktskriftnoter

Punktskriftnoter leses lineært og bruker 6-punktcellen. Å benytte punktskriftnoter krever en annen arbeidsmetodikk enn visuelle noter. Det er viktig at eleven som bruker punktskrift, blir eksponert for noter på lik linje med medelevene.

Side 3 av 18