Til hovedinnhold

Teams med skjermleser

Denne veilederen forklarer hvordan du bruker samhandlingsplattformen Teams med skjermleser.

Introduksjon til Teams med skjermleser

Teams er en samhandlingsplattform. Du kan logge deg på Teams direkte fra nettleseren, men det finnes også egne apper for pc, nettbrett og smarttelefon. De mest brukte funksjonene i Teams er samtaler, deling av filer og lyd- og videosamtaler. En samtale i et team kalles innlegg, mens den kalles chat hvis den foregår utenfor et team. Samhandlingen foregår gjerne i et eller flere team. Et team kan ha én eller flere kanaler. Samtalene foregår i de ulike kanalene, og omtales gjerne da som innlegg. Hver kanal har også sitt filområde. En kanal kan være privat, og filer i en privat kanal vises kun for medlemmene som har tilgang. Siden det er mange måter å bruke Teams på, er det viktig at de som skal samhandle blir enige om en god struktur. Dette vil gi forutsigbarhet og gjøre det lettere å orientere seg og følge med. De viktigste rådene for bruk av Teams med skjermleser er disse:

 • Bruk pc til å håndtere filer
 • Synkroniser filene til Windows utforsker via OneDrive
 • Bruk mobilappen for å følge med på samtaler
 • Tagg teamet eller kanalen i samtaler, sånn at eleven får beskjed om nye meldinger
 • Lagre alltid filer under fanen Filer. Ev. kan du deretter lenke til dem i en samtale
 • Unngå å bruke chat under møter

Før du går videre

Funksjonen virtuelt modus / lesemarkør er en funksjon i skjermleseren som blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig å slå funksjonen av eller på. For eksempel bør den være av når du skal bla gjennom team og kanaler og på hvis du skal kunne trykke på en lenke i en samtale. Hvis det ikke skjer automatisk, må du manuelt skru virtuelt modus / lesemarkør av eller på. Les mer om virtuelt modus / lesemarkør i veilederen Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede i kapittelet Internett med skjermleser

Virtuelt modus / lesemarkør av/på:

 • JAWS: Ins+z
 • SuperNova: Venstre Ctrl+4
 • NVDA: Ins+Mellomrom
 • Windows skjermleser: CapsLock+Mellomrom

Velge team og kanal fra appen på pc

I standardoppsettet er teamene du er med i, organisert i et rutenett. Vi foreslår å endre dette sånn at timene vises i en trestruktur. Det gjør du under Innstillinger > Generelt.

Når rutenettvisning (Vis som liste) er valgt, bruker du pil høyre for å åpne og vise kanallisten og pil venstre for å lukke den. Når du har funnet riktig kanal i et team, trykker du Enter for å åpne kanalen. Fokus vil da være i feltet der du kan skrive en ny melding i kanalen. Trykk Shift+Tab for å komme til listen over meldinger i kanalen.

For å få fram listen over team, kan du bruke Ctrl+3 (3 fra tallrekken over bokstavene). Her kan du trykke Ctrl+Shift+f for å filtrere, og så skriver du inn de første bokstavene i navnet på teamet. Trykk deretter pil ned for å finne teamet, og ev. pil høyre hvis kanallisten ikke vises. Trykk pil ned for å finne kanalen og trykk Enter for å velge den.

Filer i Teams

Med skjermleser er det tungvint og uoversiktlig å navigere i filene fra Teams-appen eller Teams online. Derimot fungerer det godt å synkronisere filene i et team til OneDrive på pc-en. Da vises filene i Windows utforsker, Word eller andre programmer på vanlig måte.

Fremgangsmåte for å synkronisere

OneDrive-appen må være installert før du bruker framgangsmåten nedenfor.

 1. Velg aktuelt team og kanal
 2. Velg fanen Filer
 3. Høyreklikk på en fil (Shift+F10) og velg Åpne i SharePoint
 4. I brødsmulestien vises kanalen du har valgt
 5. Velg nivået over, som er Dokumenter
 6. Velg Synkroniser og velg deretter OneDrive

Dette må du gjøre for hvert av teamene du er med i.

Filene vil nå være tilgjengelig i en mappe på samme nivå som mappen OneDrive. Nye filer du legger i mappen for kanalen, vil bli tilgjengelig i Teams, og motsatt.

Vil du fjerne filene fra et team, høyreklikker du på teamet og velger Innstillinger. Her velger du knappen Stopp synkronisering for det aktuelle teamet. Denne dialogen er lite tilgjengelig med skjermleser. Når synkroniseringen er stoppet, kan du slette mappen på vanlig måte.

Samtaler og innlegg i Teams

For den som bruker skjermleser, er det enklest å håndtere samtaler og innlegg i appen på mobil eller nettbrett. Hvis den som skriver meldingen husker å tagge teamet, kanalen eller personen meldingen er ment for, vil det dukke opp et varsel på mobilen/nettbrettet.

På pc-en kan du få tilgang til innlegg ved å velge Nylige aktiviteter (feed) ved å trykke Ctrl+1 (tallet 1 på tallrekka over bokstavene). Du kommer da til det siste innlegget du har mottatt. Her kan du trykke Esc for å lukke innlegget, og du kan da bla til tidligere innlegg i samme team med Pil opp. Vil du se innlegg fra andre team, kan du trykke Ctrl+Shift+F6 for å gå til Liste over Aktivitet og varslinger, og fokus er på knappen Innstillinger. Trykk Tab for å gå til listen, og bla i den med pil ned/opp.

Du får tilgang til samtaler som ikke er knyttet til et team med Ctrl+2 (chat).

Vil du skrive en privat melding til en person, trykker du Ctrl+n for å søke opp personen. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og bla i listen med pil ned/opp. Trykk Enter for å velge personen, og trykk Enter igjen for å sette fokus i skrivefeltet. Nå kan du begynne å skrive. Tag gjerne personen ved å starte med Krøllalfa, og skriv de første bokstavene i navnet. Bla med pil ned/opp og velg med Enter.

Trykker du Enter, sendes meldingen. Skal du sette inn et linjeskift, trykker du Shift+Enter.

Hvis du vil lese samtalen, trykker du Shift+Tab og blar med pil opp/ned. Trykk Shift+Tab flere ganger for å få tilgang til andre valg.

Lyd- og videosamtale

Hvis noen ringer deg i Teams, kan du svare på to måter:

 • trykk Ctrl+Shift+a for å besvare med videokameraet på
 • trykk Ctrl+Shift+s for å besvare med videokameraet av (lydsamtale)

Møter i Teams

Du vil finne møter du er innkalt til i Teams i kalenderen. Trykk Ctrl+5 eller Ctrl+6, avhengig av oppsettet, for å gå til kalenderen i Teams. Her trykker du Tab/Shift+Tab for å bytte mellom avtalene, og pil høyre/venstre for å gå til neste/forrige dag.

Når fokus er på møtet du skal delta i, vil det ofte være en knapp ved siden av, som du kommer til ved å trykke Tab, som heter Delta i møtet. Trykker du Enter på den, kommer du inn i en dialogboks som viser innstillinger for mikrofon og kamera. Knappen i fokus er Delta på møtet, og du trykker på den for å koble til møtet.

Så lenge Teams-appen er aktiv, kan du bruke hurtigtastene Ctrl+Shift+m for å dempe / slå på mikrofonen og Ctrl+shift+o for å skru kameraet av/på.

For at talen til skjermleseren ikke skal forstyrre, kan det være lurt å skru den av under møtet:

 • JAWS: Ins+Mellomrom, s
 • SuperNova: Venstre Ctrl+0 (tallet null på tallrekka over bokstavene)
 • NVDA: Ins+s

Noen råd for at møtet skal oppleves som inkluderende også for den som bruker skjermleser:

 • Unngå å bruke samtalefunksjonen under møtet
 • Vær oppmerksom på at en delt skjerm er utilgjengelig for den som bruker skjermleser
 • Synstolk det som formidles visuelt