Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Denne ressursen tar utgangspunkt i Windows 10, men tidligere versjoner har noen av de samme mulighetene. Det er skrivebordsversjonene av de ulike programmene vi har tatt utgangspunkt i, dersom ikke annet er beskrevet.

Om ressursen

Målgruppen er personer med nedsatt syn, og lærere som underviser elever med nedsatt syn.

Ressursen er delt inn i 7 tema:

 • Tilpasninger i operativsystemet (Windows 10)
 • Forstørring
 • Opplesning av tekst
 • Tilpasning av tekst Word
 • Tilpasning av tekst i OneNote
 • Nettleseren Edge
 • Andre muligheter

Gjennom tekst, bilder og videoinstruksjoner får du kunnskap om hvordan de ulike tilpasningsmulighetene du har på din PC kan gjøres. Videoinstruksjonene er skjermopptak som viser hvordan innstillingene kan gjøres. All informasjon i videoene finnes også som tekst på den samme siden. For å gjøre det enklere å øve underveis, har vi laget noen enkle oppgaver ved hvert tema.

Hvis du gjennomfører ressursen kronologisk ved å trykke "Neste side" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.

For noen vil det være nyttig å gjøre mange av tilpasningene, mens det for andre kun er behov for noen av dem. Alle tilpasninger bør gjøres i samarbeid med den som skal bruke PC-en.

Hurtigtaster er tastekombinasjoner for å kunne bruke tastaturet til noe du vanligvis ville brukt mus for å gjøre. De fleste personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av kunne bruke hurtigtaster fremfor mus. Hurtigtaster beskrives med et plusstegn mellom beskrivelse av tastene, og skal normalt trykkes ned samtidig dersom annet ikke er beskrevet. Der tastene skal trykkes i oppgitt rekkefølge kaller vi tastesnarvei.

Tilpasninger i operativsystemet (Windows 10)

Innstillingene i Windows 10

I Windows 10 finnes det flere ulike tilpasninger for å gjøre skjermen lettere å se. Noen av tilpasningene som beskrives, kan også gjøres i forstørringsprogrammer som ZoomText og SuperNova. For dem som bruker slike forstørringsprogram, er det best å gjøre tilpasningene i forstørringsprogrammet, og ikke kombinere bruk av forstørringsprogram med innstillingene i Windows som beskrives her.

Innstillingene i Windows finner du i Hjelpemiddelsenteret:

 • Start – Innstillinger (tannhjul) – Hjelpemiddel
 • Hurtigtast: Win + U

Merk: Start er Windows-flagget nederst til venstre i skjermen

Merk: Win er tasten med Windows-flagget på tastaturet ditt

Oppgaver

Musepeker

Den vanlige musepekeren kan være vanskelig å se. Du kan gjøre musepekeren mer synlig ved å endre farge og størrelse. Gå til

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Musepeker
Skjermdump; innstillinger for musepeker

Her kan du endre størrelse på pekeren ved å dra på skyveknappen under Endre pekerstørrelse.

Du kan også endre farge på pekeren:

 • Hvit musepeker
 • Svart musepeker
 • Invertert musepeker (hvit på mørk bakgrunn, svart på lys bakgrunn)
 • Andre farger

Hvis du ønsker en enda tydeligere musepeker, kan du gå til:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Musepeker – Flere museinnstillinger – Tilleggsalternativer for mus – Velg fanearket for Pekeralternativer:
Skjermdump pekeralternativer for mus

Her kan du krysse av for

 • Vis pekerspor. Da gjør du pekeren tydeligere når du flytter den.
 • Justere hastighet på musepekeren
 • Vis hvor pekeren er når du trykker på Ctrl-tasten. Det vil da vises sirkler rundt musepekeren når du slipper Ctrl-tasten.

Oppgaver

Markør

I Windows har du mulighet for å gjøre markøren (skrivemerket) tydeligere. Gå til:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Tekstmarkør.
Skjermdump innstillinger for tekstmarkør

Her kan du huke av for aktiver tekstmarkørindikatoren. Da vil markøren gjøres tydeligere med indikatorer over og under markøren. Du kan endre størrelsen på indikatorene ved å dra i skyveknappen. Du kan også endre fargen.

Du kan også endre tykkelse på selve skrivemarkøren, uten å sette på indikatorene. Tykkelsen endre du ved å dra på skyveklappen nederst.

Oppgaver

Kontrast og farger

Høykontrast

For personer som sjeneres av mye lys, kan det være til hjelp å aktivere omvendt kontrast, det vil si lys tekst på mørk bakgrunn.

Du aktiverer Høykontrast hurtigtasten Alt + venstre Shift + PrtScr. Merk at tastene må trykkes ned i oppgitt rekkefølge, og skal holdes nede samtidig.

I standardoppsettet er temaet Høykontrast svart valgt, og det gir omvendt kontrast. Dersom du ønsker andre fargekombinasjoner, kan du velge andre tema ved å gå til:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Høykontrast.

Temaet du kan velge mellom er:

 • Høykontrast nr.1
 • Høykontrast nr. 2
 • Høykontrast-svart
 • Høykontrast -hvit

I hvert enkelt tema har du mulighet til å tilpasse til andre for- og bakgrunnsfarge på tekst, lenker og knapper etter eget ønske.

Vær oppmerksom på at oppsettet kan komme i konflikt med enkelte programmer og/eller dokumenter. For eksempel kan ikoner på enkelte nettsider bli usynlige når «Høykontrast» er på. I slike tilfeller kan funksjonen deaktiveres med samme hurtigtast. Skjermbildet vil da vises som normalt.

 • Velg Høykontrast i hjelpemiddelsenteret
 • Aktiver høykontrast
 • Velg et tema
 • Du kan også tilpasse etter eget behov
 • Hurtigtast: Shift + Alt + PrintScreen. Trykk Enter for å bekrefte spørsmålet i dialogboksen; du ønsker å invertere fargene.
SKjermdump høykontrast innstillinger

Oppgaver

Fargefiltre

Du kan også aktivere andre fargefiltre i Windows. Gå til:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Fargefiltre
Skjermdump fargefiltre innstillinger

Når du aktiverer dette valget er det inverterte farger som er standardinnstillingen. Bilder på nettider vises med inverterte farger. Det anbefales derfor å bruke hurtigtaster for å aktivere/deaktiver funksjonen etter behov. Du kan endre til fargefiltre i gråtoner eller gråtoner invertert.

For å kompensere for fargesvakhet, kan filter aktiveres for:

 • Rød-grønn (grønnsvake)
 • Rød-grønn (rødsvake)
 • Blå-gul (blåsvak)

Du kan også huke av om du ønsker at filteret skal kunne aktiveres med hurtigtast. Dersom du gjør det, vil du kunne slå det valgte fargefilteret av og på med:

 • Win + Ctrl + C

Oppgaver

Større ikoner og større tekst på elementer i Windows

Øke størrelse på elementer i Windows

Du kan øke størrelsen på elementene på skjermen ved å gå til:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm

Velg Flere skjerminnstillinger. Under Skala og oppsett finner du nedtrekksmenyen Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får plass i skjermbildet. Det kan da bli vanskelig å navigere i dem.

Oppgaver

Større ikoner

Du kan endre størrelsen på kun ikonene på skjermen, ved å høyreklikk på skrivebordet, velg Vis, og velg deretter Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner.

Du kan også få tilgang til høyreklikk-menyen med hurtigtasten Shift + F10.

SKjermdump valg av ikoner i høyreklikk-meny

Alternativt kan du holde Ctrl-tasten inne og bruk musehjulet for å forstørre ikonene, når musepekeren er på skrivebordet. Hvis du har bærbar PC, kan du holde Ctrl-tasten inne og dra to fingre opp eller ned på mouspaden.

Oppgaver

Større tekst

Du kan øke tekststørrelsen i menyer oversikter for å gjøre skjermen lettere å se:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm

Gjør teksten større: Hvis du vil gjøre teksten på skjermen større, justerer du glidebryteren.

Gjør alt større: Her kan du gjøre alt større, også apper og tekst. Standard er 100%. Du kan velge forstørringsgrad i nedtrekksmenyen. Dette er tilsvarende for innstillingene for skjerm i menyen for System, som vi har sett på tidligere i denne delen.

Skjermdump gjør tekst større i innstillinger for skjerm

Oppgaver

Startmeny og Oppgavelinje

Feste programmer til Startmenyen og Oppgavelinjen

Du kan feste program til Startmenyen eller Oppgavelinjen. Startmenyen er menyen som kommer opp når du trykker på Start (Vindu-symbolet nederst til venstre på skjermen din) eller Win-tasten på tastaturet. Oppgavelinjen er linjen som er nederst på skjermen din:

Skjermdump Skrivebord og markeringer rundt startmeny og oppgavelinje

Finn programmet du ønsker å feste ved å gå inn på Start og finn det i listen over installerte program. Høyre klikk og velg Fest til Start eller Fest til oppgavelinjen.

Skjermdump fest til start eller oppgavelinje i høyreklikkmeny

Alternativt kan du høyreklikke på ikonet på skrivebordet, og velge Fest til Start eller Fest til oppgavelinjen i menyen som kommer opp.

Skjermdump  - meny som kommer frem når du høyreklikker på ikon

Oppgaver

Å starte program du har på Oppgavelinjen

 • Win + tallet som tilsvarer appens plassering.

Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ikke er startet fra før vil den åpnes. Dersom det er åpent, vil du nå aktivere den. Dersom du har flere vinduer åpne i et program, kan du holde Win inne og trykke gjentatte ganger på tallet for å bla mellom de åpne vinduene.

Merk at du ikke kan bruke det numeriske tastaturet, og at det kun fungerer for opptil 9 program, da den ikke vil registrere inntasting av 1 og 0 som 10. Du kan endre rekkefølgen på programmene ved å klikke og dra med musepekeren.

Alternativt kan du bruke Win + T, og bruke piltastene til å bla bortover oppgavelinjen. Valg effektueres ved å trykke på Enter.

Oppgaver

Å starte program du har på Startmenyen

Hvis du bruker musepeker for å navigere, vil programmet nå ligge lett tilgjengelig som en flis til høyre i Startmenyen. Om du vil starte et program fra Startmenyen med tastaturet kan du bruke denne tastatursnarveien. Mer at tastene må trykkes etter hverandre, og ikke samtidig:

 • Win + Tab + Tab + Tab + piltaster + Enter

De tre Tab-trykkene kan erstattes med hurtigtasten Shift + Tab. Shift må holdes nede mens Tab trykkes én gang, og reverserer retningen på forflytningen av fokus.

Dersom du i størst mulig grad ønsker å bruke tastaturet, kan det være enklere å legge programmet på oppgavelinjen, slik vi beskrev ovenfor.

Oppgaver

Tilpasning av Oppgavelinjen

Oppgavelinjen kan også tilpasses noe. Det er to størrelser du kan velge mellom på ikonene, du kan endre plassering av oppgavelinjen og du kan endre høyden på den.

Menyen Innstillinger for oppgavelinje kan du finne på en av disse to måtene:

 • Høyreklikk mens musepeker står på et tomt felt på oppgavelinjen. Velg Innstillinger for oppgavelinje
 • Trykk Win + I for å åpne menyen for innstillinger. Gå inn på Personalisering, velg Oppgavelinje, nederst til venstre.
Skjermdump innstillinger for oppgavelinje

For å velge de største ikonene, la valget Bruk små knapper på oppgavelinjen være deaktivert.

I nedtrekksmenyen for Plassering av oppgavelinje på skjermen kan du velge å ha den plassert i bunn, topp, høyre og venstre.

Dersom du ønsker å endre høyden på oppgavelinjen må du la oppgavelinjen være åpen (ikke låst). Så må du ta tak i øverste kant av oppgavelinjen med musepekeren og dra opp. Hvis du ønsker å ha mange ikoner på oppgavelinjen, så kan dette være en fin løsning, siden alle ikonene da vil vises.

Oppgaver

Nyttige hurtigtaster i Windows

Lukk programAlt + F4
Veksle mellom de aktive programmeneAlt + TAB
Oversikt over aktive programmerWin + TAB
Åpne app fra oppgavelinjenWin + tall (appens plassering i rekka)
Åpne program i StartmenyenWin + (Shift + Tab) + piltaster + Enter
Åpne utforskerWin + E
Aktivere oppgavelinjenWin + T
Minimere vidu/programWin + Pil ned
Invertere fargeneShift + Alt + PrintScreen
Aktivere fargefilterWin + Ctrl + C
Åpne høyreklikkmenyenShift + F10
Åpne HjelpemiddelsenteretWin +U

Oppgaver

Forstørring

Om forstørring

I mange Windows-programmer er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere størrelsen på elementene i et vindu. Du justerer forstørringen ved å bruke Ctrl-tasten sammen med hjulet på musa eller ved å trykke Ctrl + pluss / Ctrl + minus på det numeriske tastaturet. Denne funksjonen fungerer ikke i alle nettsider og programmer.

Forstørre med Zoom i Word

Du kan forstørre teksten i Word, uten å øke skriftstørrelsen, ved å bruke Zoom-funksjonen. Merk at det kun er dokumentet som blir forstørret, mens menylinjene/båndet forblir i den størrelsen det er.

Det finnes flere måter du kan gjøre dette på. Under Visning-fanen kan du velge Zoom og gjøre innstillinger:

Skjermdump zoom i visningsfanen i Word

Du kan også justerer forstørringen ved å bruke Ctrl-tasten sammen med hjulet på musa.

Forstørringen kan også justeres i statuslinjen nederst til høyre:

Skjermdump forstørringslinje som kan justeres.

På noen tastatur kan du forstørre i Word med Ctrl + pluss / Ctrl + minus på det numeriske tastaturet. På noen bærbare PC-er kan du bruke kombinasjonen Ctrl + to fingre opp/ned på mousepad.

For å unngå at linjene med tekst havner utenfor skjermen, kan du aktivere funksjonen Web-oppsett. Du finner funksjonen ved å velge Visning fra båndet. Når Web-oppsett er valgt, vil teksten tilpasses slik at en linje som er for lang, deles i flere linjer. Du slipper da å bla sideveis for å få lest.

Oppgaver

Windows forstørrelsesprogram

Om Windows forstørrelsesprogram

Windows har et forstørrelsesprogram som kan være nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Hvis du har behov for stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har behov for stor forstørrelse.

Det krever litt øvelse for å bli komfortabel med å jobbe med stor forstørring. Vi anbefaler deg å være systematisk, da det kan være lett å miste oversikten over innholdet på skjermen. Vi anbefaler å veksle hyppig mellom å ha forstørrelsen på og av i starten. Det gir god trening i å få oversikt over skjermbildet, gjøre det lettere å jobbe effektivt med forstørring.

I menyen til forstørrelsesprogrammet i Hjelpemiddelsenteret kan du gjøre ulike innstillinger, slik at det passer for deg. Du kan også velge å bruke forstørrelsesprogrammet til opplesning av tekst. Dette ser vi på under tema Opplesning av tekst.

Forstørringsprogrammet kan startes ved å aktivere forstørrelsesprogrammet i Hjelpemiddelsenteret på en av disse måtene:

 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Forstørrelsesprogram.
 • Ctrl + Win + M (+ Mellomrom for å aktivere)
 • Win + pluss (på det numeriske tastaturet

For å flytte deg rundt i det forstørrede skjermbildet bruker du musepeker.

Windows forstørringsprogram kan styres med hurtigtaster:

 • Slå på forstørrelsesprogrammet: Win + pluss
 • Øke forstørrelsen: Win + pluss eller Ctrl + Alt + musehjulet
 • Redusere forstørrelsen: Win + minus eller Ctrl + Alt + musehjulet
 • Avslutte forstørrelsesprogram: Win + Esc
Skjermdump Innstillinger i forstørrelsesprogram i Windows

Dersom du ønsker at forstørrelsesprogrammet skal startes automatisk når du slår på PC-en, så kan du huke av for Start Forstørrelsesprogram etter pålogging eller Start Forstørrelsesprogram før pålogging for alle.

Oppgaver

Zoomintervall

Du kan selv velge hvor store intervaller forstørrelsen økes/reduseres med i hvert trinn. Dette kan du velge i nedtrekksmenyen under Endre zoomintervaller. Minste mulige intervall er 5%, og største er 400%. Standardinnstillingen er 100%.

Skjermdump endre zoomnivå

Oppgaver

Visning for forstørrelsesprogram

Forstørrelsen kan gjelde hele skjermbildet, en liten (fullskjerm), flyttbar del av skjermbildet (linse), eller et fast område på skjermen (forankret).

Du kan bytte mellom de tre under Forstørrelsesprogram i Hjelpemiddelmenyen.

Skjermdump av de tre alternativene for forstørrelse

For å bytte mellom de ulike visningsalternativene kan du også bruke hurtigtast

 • Ctrl + Alt + M

Fullskjerm

Hele skjermbildet ditt vil bli forstørret i fullskjermvisning. For å velge visningen Fullskjerm kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + F, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

Som standard vil forstørrelsesprogrammet følge musepekeren. Det anbefales at du også huker av for Tastaturfokus og Markørfokus i menyen (Ctrl + Win + M). Da vil fokuset flyttes til den delen av skjermbildet du jobber i, uavhengig av om det er tastaturet eller musepekeren du bruker.

Skjermdump innstillinger for forstørrelse fullskjerm

Du kan få overblikk over hele skjermbildet, og hvilken del som er i fokus, ved å trykke:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Forstørrelsen vil slå seg av og du vil se hele skjermbildet. Den delen av skjermbildet som er i fokus (som er forstørret) vises som før, mens resten av skjermbildet er nedtonet. Visningen lukkes av seg selv etter noen sekunder.

Oppgaver

Linse

Et rektangulært område rundt musepekeren din vil nå bli forstørret. Linsen følger musepekeren. De bestemmer selv zoomnivået i linsen.

Skjermdump statped.no der linse brukes.

For å velge visningen Linse kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + L, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

I menyen i Hjelpemiddelsenteret (Ctrl + Win + M) kan du velge størrelsen på linsa ved å dra i skyveknappene under og på høyre side av illustrasjonen. Merk at Linse må være valgt i menyen for visning før du får opp dette valget:

Skjermdump innstillinger for linse

Oppgaver

Forankret

Dersom du ønsker å ha forstørrelsen plassert på et fast område på skjermen, bør du velge visningen Forankret.

SKjermdump endre visning forankret

For å velge visningen Forankret kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + D, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss). Docked

Du kan endre størrelsen på området ved å ta tak i kantene med musepekeren, holde venstre museknapp nede og dra. For å flytte området dit du ønsker å ha det, fører du musepekeren over området, holder venstre museknapp ned og drar det dit.

Som standard vil forstørrelsesprogrammet følge musepekeren. Det anbefales at du også huker av for Tastaturfokus og Markørfokus i menyen (Ctrl + Win + M). Da vil fokuset flyttes til den delen av skjermbildet du jobber i, uavhengig av om det er tastaturet eller musepekeren du bruker.

Skjermdump innstillinger for hva forstørrelsesprogrammet skal følge

Oppgaver

Inverterte farger

Du kan velge at fargene skal inverteres samtidig som du slår på forstørrelsesprogrammet. Du må da åpne menyen (Ctrl + Win + M) og huke av for Inverter farger.

SKjermdump innstillinger inverter farger

Inverterte farger kan også slås av og på med hurtigtasten Ctrl + Alt + I, når forstørrelsesprogrammet er aktivt (Win + pluss).

Oppgaver

Nyttige hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

Aktivere Forstørrelsesprogram

Win + pluss

Avslutte forstørrelsesprogram

Win + esc

Øke forstørrelsen

Win + minus

Ctrl + Alt + musehjulet

Redusere forstørrelsen

Win + minus

Ctrl + Alt + musehjulet

Starte opplesning av tekst

Ctrl + Alt + Enter

Ctrl + Alt + venstre museknapp

Gå til neste setning i opplesningen

Ctrl + Alt + K

Gå til forrige setning i opplesningen

Ctrl + Alt + H

Endre visningsmodus

Ctrl + Alt + M

Aktivere Fullskjermsmodus

Ctrl + Alt + F

Aktivere Linsemodus

Ctrl + Alt + L

Aktivere Forankretmodus

Ctrl + Alt + D

Invertere fargene

Ctrl + Alt + I

Oppgaver

Opplesning av tekst

Om opplesning av tekst

Merk at de fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av og til være flere tilpasningsmuligheter, og av og til færre. Hurtigtastene vil ofte ikke være like. Merk at opplesningsfunksjonene kan være avhengig av nettilgang i noen av programmene.

Les høyt

Funksjonen Les høyt finnes noen av Office-programmene, blant annet Word og Outlook. Den vil lese på språket Office-versjonen er i, men man kan laste ned TTS-motorer til flere språk. Les høyt leser fra stedet der markøren er plassert. Det betyr at du må plassere markøren i dokumentet før du kan få startet opplesningen.

I Outlook må du huke av for Vis Les høyt før du får benyttet deg av funksjonen. Dette gjør du under. Fil – Alternativer – Hjelpemiddel:

SKjermdump innstillinger, vis les høyt

For å starte og pause opplesningen kan du bruke hurtigtast:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Alternativt kan du trykke på ikonet for Les høyt. Dette finner du i fanearket Hjem hvis du er i Outlook (og har huket av for det), mens i Word finner du det i fanearket Se gjennom:

Skjermdump faneark Hjem

Oppgaver

Kan også legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang i Office-programmer. Hvis du legger til Les høyt i Outlook, så må dette gjøres både i innboks og i vindu for Ny e-post og i innkommen e-post hvis du åpner i eget vindu

 1. Klikk Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang (helt øverst til høyre). Det vises som en liten hake.
 2. Huk av for Les høyt
 3. Dersom Les høyt ikke står i lista, gå inn på «Flere kommandoer», velg «Alle kommandoer» i nedtrekksmenyen, og legg til Les høyt.
 4. Du vil nå se et nytt ikon på verktøylinja for hurtigtilgang.
 5. Du kan trykke på dette ikonet når du ønsker teksten lest opp
SKjermdump Les høyt ikon, hurtigtilgang

Oppgaver

Opplesning i Engasjerende leser

Om Engasjerende leser

Engasjerende leser er en funksjon som finnes i flere Office-programmer. Vær oppmerksom på at det finnes ulike veier til å finne Engasjerende leser avhengig av hvilken versjon du har av programmet. Som regel finner du Engasjerende leser i faneark som heter Visning eller Læreverktøy.

Opplesning med Engasjerende leser i Word

Skrivebordsversjonen av Word

I skrivebordsversjonen finner du Engasjerende leser i fanearket Visning. Du kan bruke en tastesnarvei for å åpne Engasjerende leser. Tastene skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig:

 • Alt + N + L + 2

Opplesning kan startes og pauses ved å bruke hurtigtast:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Alternativt kan du trykke på symbolet for Les opp i menylinja øverst.

SKjermdump les opp i menylinja

Hastighet kan justeres, og stemme kan i noen tilfeller velges. Du kan redigere i dokumentet, selv om du er i modus for Engasjerende leser.

Oppgaver

Nettleserversjonen av Word (Word Online)

I nettleserversjonen finner du Engasjerende leser i fanearket Visning.

Opplesning starter du ved å bruke hurtigtast:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Alternativt kan du trykke på Play-symbolet nederst på siden.

Skjermdump play ikon

Hastighet kan justeres, og stemme kan i noen tilfeller velges.

I nettleserversjonen kan du ikke redigere i dokumentet, når modus for Engasjerende leser er valgt.

Oppgaver

Opplesning med Engasjerende leser i andre programmer

Teams

Du kan få lest opp samtaler i Teams med Engasjerende leser. Du får tilgang via de tre prikkene som kommer frem helt til høyre i menyen når du holder musepekeren over et innlegg.

Skjermdump meny under tre prikker i Teams der du kan velge engasjerende leser

Du kan også få tak i denne menyen ved hjelp av navigering med Tab, Enter, Mellomromstast og piltaster, men det blir mange trykk før du kommer i mål.

Oppgaver

OneNote

I OneNote for Windows 10 finner du Engasjerende leser under fanen Visning. Dersom du ikke finner det der, må du laste ned tillegg for Læreverktøy.

Skjermdump OneNote Engasjerende leser i menylinja

For å komme til menylinja ved å bruke tastaturet trykker du på Alt. Så kan du navigere videre med piltastene, og effektuere valg med Enter. Her får du tilgang til

Oppgaver

Minecraft

Skjermdump Minecraft med skilt der det står "Du kan bruke Engasjerende leser i MInecraft".

I Minecraft Edu kan du bruke Engasjerende leser til å få lest opp tekst som er i spillet. Når du f. eks kommer til et skilt, sørg for at krysset midt på skjermen treffer teksten, og trykk på bokstaven I. Da åpnes teksten i et nytt vindu, og du kan velge å tilpasse teksten, og å få den lest opp. Hvis du spiller på iPad dukker det opp et leser-symbol du må trykke på, når krysset midt på skjermen treffer teksten.

Oppgaver

Opplesning i Fokus og Lesemodus (Word)

I Word kan du også få tilgang til en forenkling av skjermbildet, og opplesning og tilpasning av tekst i det som kalles Fokus og Lesemodus. Disse finner du under fanearket Visning. Opplesning startes i begge funksjonene med hurtigtasten:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Under Visning i Lesemodus vil du finne igjen mange av de valgene du har i Engasjerende leser, med unntak av dette er en ren lesemodus, og du kan ikke redigere i teksten. I Fokus er alle menylinjer tatt bort, og du kan redigere teksten. Tilpasningsmulighetene er færre. Du kan forstørre med Ctrl + musehjulet i både Fokus og Lesemodus.

For å gå ut av Fokus eller Lesemodus trykker du på Escape (øverst til venstre på tastaturet).

Tastesnarvei for å gå til modus (skrivebordsversjonen). Merk at disse skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig:

 • Fokus: Alt + N + O
 • Lesemodus: Alt + N + G

Oppgaver

OCR-behandling av tekst

Hva er OCR-behandling?

OCR står for Optical Character Recognition, altså optisk bokstavgjenkjenning. OCR-behandling av bilder gjør det mulig å lese av tekst som er lagret i bildeformat, eller å ta bilde av en tekst, og få dette gjort om til digital tekst. På PC må du ofte ha skanneprogramvare for å få til dette, men det finnes også en mulighet i OneNote.

OCR i OneNote

OneNote

Hvis du har bilder med tekst på i One Note, kan du hente ut denne teksten på en enkel måte. Det er en fordel om teksten i bildet er tydelig, for best mulig resultat av bokstavgjenkjenningen.

Høyreklikk med musepekeren på bildet, og velg Kopier tekst fra bilde. Teksten fra bildet har nå lagt seg i utklippstavlen, og du må finne et sted å lime den inn. Dette gjør du ved å sette markøren der du ønsker å lime inn teksten, og trykke Ctrl + V.

Du kan også bruke hurtigtast for å få tilgang til høyreklikk-menyen: Pass på at bildet er markert, trykk Shift + F10. Så må du navigere til Kopier tekst fra bilde med Tab og piltaster.

Oppgaver

OCR på nettbrett og telefon

Det finnes mange apper til telefon og nettbrett som fungerer fint til OCR-behandling. Her har du lenke til noen av dem:

Oppgaver

Opplesning med Windows forstørrelsesprogram

Du kan også bruke Windows forstørringsprogram til opplesning av tekst. Da vil hvert ord bli markert med en blå ramme. Dette vil fungere på det meste av tekst du har på skjermen. Den fungerer derfor i både skrivebords- og nettleserversjonene av Outlook, Word, Teams og OneNote.

Forstørringsprogrammet må først aktiveres på en av disse måtene:

· Win + pluss (på det numeriske tastaturet)

· Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Forstørrelsesprogram.

· Ctrl + Win + M (+ Mellomrom for å aktivere)

Dersom du ikke ønsker å forstørre skjermbildet, kan du velge forstørring i fullskjerm (Ctrl + Alt + F), og sette forstørringsgraden til 100%. Dette gir ingen forstørring. Forstørringen justerer du ved å trykke på Win og +/- på det numeriske tastaturet.

Det finnes flere måter å sette i gang talen, men du gjør det enklest ved å bruke tastaturet. Opplesningen starter fra gjelden markørplassering:

· Ctrl + Alt + Enter

Du kan også kombinere med bruk av musepeker. Opplesningen vil da starte der du klikker med musepekeren:

· Ctrl + Alt + venstre museknapp

Siste alternativ for å starte opplesningen med forstørrelsesprogrammet er å kun bruke musepeker. Trykk på symbolet med musepeker og høyttaler på menyen til Forstørrelsesprogrammet, for deretter å trykke på teksten du ønsker å få lest opp.

Skjermdump Ikon for opplesning i forstørrelsesprogram

Du kan pause eller stoppe opplesningen med samme hurtigtast som du starter den med (Ctrl + Alt + Enter). Opplesningen vil også stoppe ved å trykke på en hvilken som helst tast. Men dersom du f. eks er i Word og stopper opplesningen med Enter, så vil det også bli satt inn et linjeskift i teksten (siden det er det Enter-tasten skal gjøre).

Hvis du vil hoppe til den neste setningen i opplesningen, trykker du på Ctrl + Alt + K. Hvis du vil lese den forrige setningen, trykker du på Ctrl + Alt + H.

Oppgaver

Opplesning med Windows skjermleser

Hvordan fungerer opplesning med Windows skjermleser?

Når skjermleseren er aktivert, vil alt du gjør, bli lest opp. Skjermleseren vil f.eks. lese hvis du flytter rundt i menyer eller dialogbokser. Denne informasjonen kan du bruke til å navigere på PC-en. I tillegg leser den også teksten i et Word-dokument eller på en nettside.

Skjermleseren kan aktiveres på en av disse måtene:

 • Ctrl + Windows + Enter
 • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjermleser
 • Win + Ctrl + N (+ Mellomrom for å aktivere)

Trykk Ok (Enter) for å bekrefte at du ønsker å aktivere skjermleseren. For å minimer skjermlesermenyen som dukker opp kan du bruke hurtigtast:

 • Win + pil ned
Skjermdump innstillinger for skjermleser

I menyen for Skjermleser kan du endre hastighet på stemmen. Du kan velge om den skal slå seg på automatisk når du starter PC-en, eller om du vil slå den på manuelt. Du kan også ta vekk avkrysningen for at menyen for skjermleser skal vises hver gang du starter skjermleser.

Skjermleseren kan brukes sammen med Windows forstørringsprogram. Det er mest aktuelt å bruke skjermleseren hvis det er behov for mer talestøtte enn forstørringsprogrammet gir. Skjermleseren styres i hovedsak ved hjelp av tastaturet.

Nyttige hurtigtaster i skjermleser

Aktiver og deaktiver

Ctrl + Win + Enter

Starte opplesning fra markør

Caps Lock + R

Lese bokstav mot høyre / venstre

Piltast høyre / venstre
Lese ord mot høyre / venstre

Ctrl + piltast høyre / venstre

Lese linje over / under

Piltast opp / ned
Lese setning der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + , (komma)

Lese forrige setning

Caps Lock + Ctrl + M

Lese neste setning

Caps Lock + Ctrl + . (punktum)

Lese avsnittet der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + K

Lese forrige avsnitt

Caps Lock + Ctrl + J

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + L
Lese siden der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + I

Leser forrige side

Caps Lock + Ctrl + U

Leser neste side

Caps Lock + Ctrl + O

For en grundig innføring i skjermleser kan du gå inn på Komplett veiledning for skjermleser. Denne ligger også som lenke under Skjermleser i hjelpemiddelsenteret.

Oppgaver

Tilpasning av tekst i Word

Om tilpasninger i ulike versjoner

Tilpasningene beskrevet i denne ressursen er med utgangspunkt i skrivebordsversjonen av Word. Nettleserversjonen vil ha noe annerledes muligheter, og noen hurtigtaster som skiller seg fra de som fungerer i skrivebordsversjonen.

Skriftstørrelse og skrifttype

For mange vil skrifttypen som brukes, ha stor betydning for lesbarheten. Vi anbefaler rene skrifttyper, uten seriffer, som f.eks. Arial og Verdana. Skrifttype og –størrelse bør justeres i samråd med eleven.

Du kan endre skriften i Word direkte i Hjem-fanen:

Skjermdump verktøylinje i Word, hjem, innstillinger for skriftstørrelse og skrifttype

Du kan også endre skriften i dialogboksen for Skrift.

Velg Hjemfanen
Trykk på den lille pilen ned til høyre i menyen for Skrift på båndet
Velg så ønsket skrifttype i dialogboksen som åpner seg før du trykker OK

Skjermdump dialogboks for skrift.

Tips: Du kan bruke Tab og piltaster for å navigere rundt i dialogboksen

Hurtigtast for å åpne dialogboksen for Skrift:

 • Ctrl + D

Dersom du ønsker å endre skriftstørrelse underveis i skrivingen, eller på markert tekst, kan dette enkelt gjøres ved hjelp av en hurtigtast:

 • Ctrl + 7 eller 8 på tastaturet (ikke det numeriske tastaturet).

Oppgaver

Sette som standard

Du kan også sette en bestemt skrifttype og skriftstørrelse som standard. Word vil da alltid åpnes med de innstillingene du har valgt, og du slipper å endre hver gang. Velg ønsket skriftstørrelse og skrifttype i dialogboksen, og trykker til slutt Bruk som standard nederst til venstre.

 • Velg Bruk som standard nederst i venstre hjørne i dialogboksen for Skrift
 • Velg Alle dokumenter basert på malen Normal

Merk: Skriftstørrelsen som er valgt vil være den som også kommer på utskriftene

Skjermdump dialogboks skrift.
Skjkermdump valget Alle dokumenter basert på malen Normal.

Oppgaver

Linjeavstand og tegnavstand

Linjeavstand kan også ha stor betydning for lesbarhet. Standardverdien er 1. Prøv gjerne å øke den til 1,5. Du finner valget på Hjemfanen under Avsnitt:

Skjermdump Hjemfanen under avsnitt.

Du kan bruke hurtigtaster

 • Enkel linjeavstand: Ctrl + 1
 • Halvannen linjeavstand: Ctrl + 5
 • Dobbel linjeavstanden: Ctrl + 2

Når du bruker hurtigtaster så endres linjeavstand i den linjen markøren befinner seg, eller i det området som du har markert.

Hvis du ønsker å endre på avstanden mellom tegnene gjør du dette i dialogboksen for Skrift, under fanearket Avansert. I nedtrekksmenyen for Avstand velger du Sperret og til høyre for menyen velger du hvor mange punkter du ønsker det skal være mellom hvert tegn, f.eks. 10. Her kan du prøve deg fram, slik at du finner en avstand som passer for deg.

Oppgaver

Nyttige hurtigtaster i Word

Åpne dokument

Ctrl + O

Nytt dokument

Ctrl + N
Skriv ut

Ctrl + P

Lukke dokument

Ctrl + F4

Lagre

Ctrl + S

Lagre som

F12

Angre siste handling

Ctrl + Z

Gjenta siste handling

Ctrl + Y

Klippe ut merkert tekst

Ctrl + X

Kopiere markert tekst

Ctrl + C

Lime inn tekst

Ctrl + V

Merk alt

Ctrl + A

Markere deler av teksten

Skift + piltaster

Sette inn sideskrift

Ctrl + Enter

Øke skriftsstørrelse

Ctrl + 8

Minske skriftsstørrelse

Ctrl + 7

Slå av og på båndet i Word

Ctrl + F1

Starte Les høyt

Ctrl + Alt + Mellomrom

Zoome

Ctrl + musehjulet

Linjeavstand - enkel

Ctrl + 1

Linjeavstand halvannen

Ctrl + 5

Linjeavstand - dobbel

Ctrl + 2

Oppgaver

Tilpasninger i Engasjerende leser

Du finner Engasjerende leser i Word, OneNote, Minecraft, Outlook, Teams, Office Lens og Flipgrid. Engasjerende leser gir også mulighet til å få tekst lest høyt, det finner du mer om under Opplesning av tekst i denne ressursen.

Det er litt ulikt hvordan Engasjerende leser er bygget opp i skrivebordsversjonen, og nettleserversjonen av Word. Du vil derfor finne to beskrivelser i denne ressursen, en for hver av dem.

Engasjerende leser i skrivebordsversjonen av Word

Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word

I skrivebordsversjonen av Word ligger Engasjerende leser under Visningsfanen.

Skjermdump Ikonet til Engasjerende leser i  Visningsfanen i Word

I skrivebordsversjonen kan du redigere i dokumentet også når Engasjerende leser er valgt. Du har tilgang på alle de andre fanearkene i Word, og Engasjerende leser legger seg som et eget faneark helt til høyre hvis du trenger å gjøre endre tilpasningene av teksten underveis i arbeidet ditt:

Skjermdump Engasjerende leser som faneark

Engasjerende leser har mange muligheter. Vi skal se på de for tilpasning av tekst:

 • Kolonnebredde
 • Sidefarge
 • Linjefokus
 • Tekstavstand

I tillegg finnes muligheten for å dele ordene i stavelser.

Kolonnebredde

Du kan velge ulik bredde på tekstkolonnen.

Skjermdump ulike valg for kolonnebredde.

Sidefarge

Du kan endre bakgrunnsfargen i menyen for Sidefarge.

Skjermdump ulike valg for sidefarge.

Linjefokus

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at en, tre eller fem linjer med tekst vises.

Skjermdump ulike valg for linjefokus.

Tekstavstand

Du kan velg å øke avstanden mellom tegn, ord og linjer ved å sette på Tekstavstand.

Skjermdump valg av tekstavstand.

Oppgaver

Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word

Om Engasjerende leser i nettversjonen av Word

I nettleserversjonen av Word ser Engasjerende leser noe annerledes ut, og den har mange muligheter. Vi skal se på mulighetene for

 • Tekststørrelse
 • Øk avstanden
 • Fargekombinasjoner
 • Linjefokus

I tillegg finnes det muligheter for å dele ord i stavelser, markere ordklasser, bildeordliste og oversettelse.

Tekststørrelse

Du kan øke tekststørrelsen.

Skjermdump innstillinger for tekststørrelse i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Øke avstanden

Du kan velg større avstand mellom bokstaver, ord og linjer.

Skjermdump innstillinger for å øke avstanden mellom bokstaver, ord og linjer i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Fargekombinasjoner

Du kan endre på fargekombinasjonene under Temaer.

Skjermdump innstillinger for fargekombinasjoner i Engasjerende leser i nettversjon av Word.

Linjefokus

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at du har fokus på en, tre eller fem linjer av teksten.

Skjermdump innstillinger for linjefokus i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Oppgaver

Tilpasning av tekst i OneNote

Skriftstørrelse og skrifttype

Skriftstørrelse og skrifttype kan du endre i Hjemfanen i OneNote:

SKjermdump Hjemfanen i OneNote.

Sette som standard

I nettleserversjonen av OneNote er det dessverre ikke mulig å endre standard skrifttype, men i skrivebordsversjonen kan man det.

OneNote for Windows 10

I OneNote for Windows 10 åpner du notat blokken du vil endre standard skriften for.

 • Trykk på de tre prikkene helt øverst til høyre, og åpne Innstillinger
Skjermdump som viser at du finner innstillinger under de tre prikkene.
 • Velg Alternativer
 • Litt nede i denne menyen har du mulighet til å endre på standard skrifttype og skriftstørrelse:
Skjermdump meny velge standardskrift, korrektur og autokorrektur

Oppgaver

OneNote 2016

Du kan endre standardskrift, -størrelse eller -farge. I OneNote 2016. Merk at endringen kun vil gjelde for nye sider.

 • Velg Fil og så Alternativer.
 • Under Standardskrift i dialogboksen Alternativer for OneNote velger du de innstillingene du vil ha for Skrift, Størrelse og Skriftfarge
 • Trykk OK

Merk at dersom du bruker maler i OneNote, vil det kunne komme i konflikt med oppsettet for standardskrift.

Oppgaver

Engasjerende leser i skrivebordsversjonen OneNote

I OneNote for Windows 10, og nettleserversjonen ligger Engasjerende leser under Visningsfanen. I OneNote 2016 finner du Engasjerende Leser under Læreverktøy. Du får her tilgang til de samme tilpasningene som i Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word.

Nettleseren Edge

Zoom

I nettleseren er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere skriftstørrelsen. Den justeres enten ved å bruke kontroll-tasten sammen med hjulet på musa, eller ved å trykke Ctrl + pluss / Ctrl + minus på nummertastaturet.

Hvis du har bærbar PC, kan det være noen sider du kan holde Ctrl inne og dra to fingre opp eller ned på mouspaden. Denne justeringen kan være veldig følsom, og er ikke tilgjengelig på alle PC-er.

På noen nettsider har du også mulighet til å justere forstørringen til høyre i adresselinjen. Trykk på forstørrelsesglasset, og på – og + for å juster forstørringen. Merk at denne ikke finnes på alle sider.

Skjermdump Zoom i Edge.

De fleste nettsider i dag er bygget opp med det vi kaller responsivt design, men ikke alle. På sider som ikke bruker resonsivt design kan stor forstørring føre til at linjene havner utenfor skjermen. Du må da bla sideveis, i tillegg til vertikalt, for å få lest alt.

Oppgaver

Engasjerende leser i Edge

Om Engasjerende leser i Edge

Engasjerende leser er tilgjengelig i nettleseren Edge. Engasjerende leser er kun tilgjengelig i artikler, og sider som er definert som tekstsider. På forsider vil derfor ikke Engasjerende leser være tilgjengelig. Det vil altså si at på forsiden til www.nrk.no finnes den ikke, men når du velger å gå inn på en artikkel så får du tilgang til den.

Trykk på symbolet Bok med lydikon helt til høyre i adressefeltet, eller F9-tasten. Du vil da få opp en meny øverst på siden:

Skjermdump Engasjerende leser meny.

Denne menylinjen forsvinner når du leser. Hvis du vil ha den frem kan du trykke på venstre museknapp eller føre musepekeren opp mot toppen av skjermen, over der menyen lå. Ønsker du at den skal være synlig hele tiden kan du trykke på tegnestiften helt til høyre i menyen.

Du får tilgang til følgende muligheter i denne menyen:

 • Les høyt
 • Tekstinnstillinger
 • Grammatikkverktøy
 • Leseinnstillinger

For å slå av Engasjerende leser trykker du en gang til på symbolet i adressefeltet, eller på F9-tasten igjen.

Det er ikke alle tekstsider som er lagt til rette for bruk av Engasjerende leser, da vil du ikke finne symbolet i adresselinjen. På mange av disse sidene kan du likevel få tilgang til Engasjerende leser ved å markere teksten på siden, høyreklikke med musepeker og velge Åpne i Engasjerende leser i menyen som dukker opp.

Les høyt i Engasjerende leser

Når du trykker på Les høyt får du opp en ny menylinje øverst.

Skjermdump Menylinje Les høyt.

Du kan da trykke på play-symbolet som er midt på denne menyen. Opplesningen starter øverst på siden.

Du kan pause opplesningen ved å trykke på pause-symbolet. Og om du ønsker å hopp til neste eller forrige avsnitt trykker du på symbolene på hver side av pause.

Skjermdump menylinje les høyt Pauseikon.

Du kan også starte og pause talen med hurtigtast:

 • Ctrl + Shift + U

Hvis du trykker på Stemmealternativer helt til høyre på menylinjen kan du justere hastigheten og velge mellom flere stemmer.

Skjermdump innstillinger for stemme.

For å gå ut av lesemodus må du trykke på krysset som er helt til høyre.

Tekstinnstillinger

Du kan endre på tekststørrelse, tekstavstand og bakgrunnsfarge i menyen for Tekstinnstillinger.

Skjermdump tekstinnstillinger.

Grammatikkverktøy

Grammatikkverktøy gir deg mulighet til å dele ord inn i stavelser og markere ordklasser.

Skjermdump Grammatikkverktøy.

Leseinnstillinger

Hvis du velger leseinnstillinger kan du sette på linjefokus, få tilgang på bildeordliste eller få teksten oversatt.

Skjermdump Leseinnstillinger.

Linjefokus gjør at du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, og ha fokus på en, tre eller fem linjer av teksten.

Skjermdump Linjefokus i Edge

Oppgaver

Navigering med tastaturet

Du kan også få tilgang til menylinjen ved å bruke tastaturet. Da starter du Engasjerende leser med F9-tasten, og trykker på Tab til du har kommet til den menyen du vil åpne. Merk av Tab starter å bla fra øverst til venstre, og vil derfor starte med å bla seg gjennom fanearkene dine, så elementene på adressefelt-linja, og deretter menyen i Engasjerende leser. For å bla bakover holder du Shift inne mens du trykker på Tab. Dette vil derfor gi deg en raskere veil inn til menyen.

For videre navigering med tastaturet må du bruke både Tab, Enter, Mellomromstast og Esc.

Oppgaver

Les høyt

Les høyt har du også tilgang til uten å aktivere Engasjerende leser

Det er flere måter du kan starte Les høyt på:

 • Hurtigtast: Ctrl + Shift + U (starter og stopper opplesning)
 • Marker et område, høyreklikk og velge Les høyt (eller hurtigtasten)
 • Velg Innstillinger og mer (tre prikker øverst til høyre i nettleseren) og deretter Les høyt.

Oppgaver

Nyttige hurtigtaster i Edge

Åpne et nytt vindu

Ctrl + N
Åpne et nytt faneark

Ctrl +T

Lukke et faneark

Ctrl + W

Veksle mellom åpne faneark

Ctrl +TAB

Oppdatere siden

F5

Gå til startsiden

Alt + Home

Gå tilbake

Alt + pil venstre
Gå framover

Alt + pil høyre

Gå til/Aktivere adresselinje

Alt + D eller F6

Zoome

Ctrl + pluss eller minus/ Ctrl + musehjulet
Starte opplesning

Ctrl + Shift + U

Aktivere Engasjerende leser

F9

Søke etter ord på nettsiden

Ctrl + F

Oppgaver

Andre muligheter

Diktering

Diktering er tale-til-tekst i Office-programmene. Det vil si at du snakker til PC-en, som skriver det du sier. I Word finner du diktering i Hjem-fanen. Trykk på denne knappen når du vil begynne å diktere, og når du er ferdig.

I skrivebordsversjonen av Word kan du bruke hurtigtasten Ctrl + ` (tilbakequote) for å slå mikrofonen for diktering på og av. Tilbakeqoute-tegnet finner du mest sannsynlig som funksjon nummer to på en annen tast, slik at du også må holde inne Shift. (Eksempelvis må vi på vårt Logitech-tastatur holde inne Alt + Shift + \ (skråstrek)).

Oppgaver

Skjule båndet

Båndet øverst i Word tar opp unødvendig plass på skjermen. Du kan skjule båndet ved å trykke på «Alternativer for visning av båndet» øverst til høyre i Word. Velg Vis kategorier (eller Vis faner).

Skjermdump Alternativer for visning av bånd

Alternativt kan du bruke hurtigtast:

 • Ctrl + F1 slår visning av båndet av og på

Dette vil fungerer også på andre Office-programmer

Oppgaver

Tekst til tale-generator

Det finnes egne program som gjør tekst om til tale. Nå finnes det så gode muligheter til å få oppleste tekst på PC, at dette ikke er nødvendig dersom det kun er en opplesning du har behov for. Det som derimot kan være nyttig er muligheten disse gir til å lagre en tekst som en lydfil i mp3-format.

I Microsoft Store kan du laste ned appen «Any Text to Voice».

skjermdump Any text to voice app

Her kan du lime inn ganske store mengder tekst, og trykke på knappen «Save as audio». Programmet gjør at om teksten til en mp3-fil som du kan lagre på din PC. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å lese dokumenter mens du er på farten, eller ikke har anledning til å sitte ved PC-en.

Hurtigtaster - samlet

Oversikt over hurtigtaster

Gjennom hele denne ressursen har du fått beskrivelse av mange hurtigtaster til ulike måter å gjøre skjermen lettere å se, og til andre funksjoner. Microsoft har en side med oversikt over hurtigtaster for tilgjengelighet. Denne vil til enhver tid være oppdatert.

Vi har også samlet de andre hurtigtastene du bør kjenne til på de neste sidene.

Hurtigtaster Windows

Lukk program

Alt + F4

Veksle mellom de aktive programmene

Alt + TAB

Oversikt over aktive programmer

Win + TAB

Åpne app for oppgavelinjen

Win + tall (appens plassering i rekka)

Åpne program i Startmenyen

WIn + (Shift + Tab) + piltaster + Enter

Åpne utforsker

Win + E

Aktivere oppgavelinjen

Win + T

Minimere vindu/program

Win + Pil ned

Invertere fargene

Shift + Alt + Printscreen

Aktivere fargefilter

Win + Ctrl + C

Åpne høyreklikkmeny

Shift + F10

Åpne Hjelpemiddelsenteret

Win + U

Hurtightaster i Word

Åpne dokument

Ctrl + O

Nytt dokument

Ctrl + N

Skrive ut

Ctrl + P

Lukke dokument

Ctrl + F4

Lagre

Ctrl + S

Lagre som

F12

Angre siste handling

Ctrl + Z

Gjenta siste handling

Ctrl + Y

Klippe ut markert tekst

Ctrl + X

Kopiere markert tekst

Ctrl + C

Lime inn tekst

Ctrl + V

Merk alt

Ctrl + A

Markere deler av tekst

Skift + piltaster

Sett inn sideskrift

Ctrl + Enter

Øke skriftstørrelse

Ctrl + 8

Minke skriftstørrelse

Ctrl + 7

Slå av og på båndet i Word

Ctrl + F1
Starte Les høyt

Starte Les høyt

Zoome

Ctrl + musehjulet

Linjeavstand - enkel

Ctrl + 1

Linjeavstand – halvannen

Ctrl + 5

Linjeavstand – dobbel

Ctrl + 2

Hurtigtaster i nettleseren Edge

Åpne et nytt vindu

Ctrl + N

Åpne et nytt faneark

Ctrl + T

Lukke et faneark

Ctrl + W

Veksle mellom åpne faneark

Ctrl + TAB

Oppdatere en side

F5

Gå til startsiden

Alt + Home

Gå tilbake

Alt + Pil venstre

Gå fremover

Alt + Pil høyre

Gå til/Aktivere adresselinjen

Alt + D eller F6

Zoome

Ctrl + pluss eller minus / Ctrl + musehjulet

Starte opplesning

Ctrl + Shift + U

Aktivere Engasjerende leser

F9

Søke etter ord på nettsiden

Ctrl + F

Hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

Aktivere Forstørrelsesprogram

Win + pluss

Avslutte forstørrelsesprogram

Win + Esc

Øke forstørrelsen

Win + pluss Ctrl + Alt + musehjulet

Redusere forstørrelsen

Win + minus Ctrl + Alt + musehjule
Starte opplesning av tekstCtrl + Alt + Enter Ctrl + Alt + venstre museknapp

Gå til neste setning i opplesningen

Ctrl + Alt + K

Gå til forrige setning i opplesningen

Ctrl + Alt + H

Endre visningsmodus

Ctrl + Alt + M

Aktivere Fullskjermsmodus

Ctrl + Alt + F

Aktivere Linsemodus

Ctrl + Alt + L

Aktivere Forankretmodus

Ctrl + Alt + D

Invertere fargene

Ctrl + Alt + I

Hurtigtaster Windows skjermleser

Aktiver og deaktiver

Ctrl + Win + Enter

Starte opplesning fra markør

Caps Lock + R

Lese bokstav mot høyre/ venstre

Piltast høyre/ venstre

Lese ord mot høyre/ venstre

Ctrl + piltast høyre/venstre

Lese setning over/ under

Piltast opp/ ned

Lese forrige setning

Caps Lock + Ctrl + M

Lese setning der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl +, (komma)

Lese neste setning

Caps Lock + Ctrl + . (punktum)

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + J

Lese avsnittet markøren er plassert i

Caps Lock + Ctrl + K

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + L

Lese siden der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + I

Lese forrige side

Caps Lock + Ctrl + U

Lese neste side

Caps Lock + Ctrl + O