Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Denne ressursen tar utgangspunkt i Windows 10, men tidligere versjoner har noen av de samme mulighetene. Det er skrivebordsversjonene av de ulike programmene vi har tatt utgangspunkt i, dersom ikke annet er beskrevet.

Det er laget en ny versjon av denne ressursen, tilpasset Windows 11.