Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven din

Når du som lærer skal lage en digital bok, som også skal brukes av et barn med nedsatt syn eller blindhet, er det noen viktige prinsipper det er viktig at du følger. Bøker bør ha en struktur og ramme som gjør at eleven kjenner igjen oppbygningen i en ny bok.

 • Det bør være få elementer på hver side, det vil gjøre det enklere å holde oversikt og navigere i boka.
 • Alle bilder/illustrasjoner må synstolkes. Dette gjør du ved å legge til alternativ tekst (alt-tekst) på bildet/illustrasjonen. Teksten skal gi en kort beskrivelse av innholdet i bildet. Marker bildet, trykk på (i), accessibility/tilgjengelighet, og skriv inn alt-teksten. Mer informasjon om alternativ tekst. Mer informasjon om synstolkning
 • Du kan i tillegg synstolke et bilde ved å legge inn et lydopptak der du synstolker innholdet på bildet.
 • Viktige elementer (f.eks. lydopptak) bør plasseres på samme sted på alle sidene, slik at de blir enkle å finne.
 • Lyden i videoer bør gi informasjon om det visuelle innholdet på en konkret og beskrivende måte. Dersom videoen ikke har det, bør det legges inn informasjon i tillegg, som eleven kan lese eller lytte til, om hva videoen inneholder.
 • Det er viktig å lage tittel til boka, slik at den er enkel å finne frem til.
 • Dersom du bruker tegnefunksjonen i Book Creator må du være oppmerksom på at en elev som bruker skjermleser (VO) ikke får tilgang til tegningen. Leslisten og skjermleseren vil ikke «fange opp» at det er en tegning på siden. For at denne skal være tilgjengelig for eleven må du enten:
  • Legge inn et lydspor der tegningen synstolkes, eller;
  • Lagre bilde av tegningen på kamerarull, og legge bildet inn i BC. Legg inn alt-tekst på bildet på vanlig måte.

For elever med nedsatt syn

 • Bilder som legges til bør ha gode farger, klare kontraster og objekter av en god størrelse, slik at de er enklere å se for elever med nedsatt syn.
 • Tekst bør være i en størrelse, form og farge som eleven kan lese, gjerne uten å ha behov for forstørrelse. Bilder, tekst, tegninger, lydfil-ikon og videofiler, kan justeres i størrelse.
 • Zoomfunksjonen på iPad; For de fleste vil det være nyttig med Zoom i fullskjerm, men enkelte ganger kan Zoom i område (lupe) være tilstrekkelig.

Her kan dere se noen tips for barn med nedsatt syn;

For elever med blindhet

 • Du må legge inn elementer i rett rekkefølge. Rekkefølgen du legger inn elementer på en side er den rekkefølgen eleven vil få boken opp på sin leselist, eller med skjermleseren (VO). Den visuelle siden kan derfor skille seg vesentlig fra den versjonen eleven får opp i sin skjermleser/leselist.
 • Alt-tekst på bilder/illustrasjoner er helt avgjørende for elever som leser boka med skjermleser (VO) og leselist.

Side 18 av 23