Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Lesing og skriving

En elektronisk bok med mange ulike funksjoner gir elevene mulighet til å vise hva de kan om et tema. Når elevene produserer egne bøker og læreren tilrettelegger fagstoffet i Book Creator,kan elever som strever med lesing, skriving eller språk oppnå økt deltakelse.

Som arbeidsbok

Når du velger Book Creator som arbeidsredskap for elevene, kan du legge til rette for et inkluderende klasserom fordi forskjellige former for formidling likestilles. Elevene kan velge hvilke måter de ønsker å formidle sin kunnskap eller mening på, som for eksempel video, bilde, lyd, tekst eller tegning. Det er i tråd med læreplanen at elevene får erfaring i å uttrykke seg og hente informasjon ulike måter.

Book Creator som arbeidsbok kan bidra til:

  • kreativitet og skaperglede
  • ulike former for formidling
  • samarbeid
  • orden og oversikt

Mange elever kan ha god nytte av å høre teksten samtidig som de leser selv. For elever som strever med lesing og skriving, er det ofte en hjelp å se bilder og videoer som støtter opp under innholdet. For å få en mer effektiv tekstproduksjon, kan du bruke diktering. For noen er det mest effektivt å diktere vanskelige ord i kombinasjon med tastaturskriving. Andre foretrekker å diktere hele teksten eller spille inn en lydfil.

Book Creator som læringsressurs

Når du skal lage en læringsressurs i Book Creator,er det lurt å presentere fagstoffet flere måter enn i ren tekst.

  • Bruk bilder og video for å beskrive og underbygge temaet
  • Bruk gjerne hyperkoblinger til relevante nettsider
  • Forklar gjerne sentrale begreper og vanskelige ord

I boka får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boka ved å trykke på «Read to me». Mange elever foretrekker å høre lærerens stemme, derfor er det lurt at du velge å lese inn tekst i boka som lydfiler.

Gå til bookcreator.com for å se eksempler på ulike bøker i Book Creator.

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 6 av 23