Til hovedinnhold

Kodingekspressen

LEGO Kodingekspressen er et togsett med DUPLO-klosser og app som gir en introduksjon til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK.

Bilde av esken som inneholder Kodingekspressen, med tog, skinner og klosser.
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering
  2. Format: Togsett, klosser og app
  3. Utgiver: Lego Education

Med Kodingekspressen kan barna utvikle ferdigheter innenfor programmering og algoritmisk tenking gjennom kreativ og samarbeidende lek. DUPLO-toget gir en aktiv tilnærming til teknologi og digitale verktøy. Ved å plassere funksjonsklosser på togbanen kan barna påvirke hvordan toget beveger seg, noe som lar dem utforske relasjonen mellom årsak og virkning. Ressursen åpner også opp for å bruke lek som en inngang til språkutvikling, samt inkludering og meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk.

Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet eller ved å bruke ressursen sammen med appen som hører til Kodingekspressen. Appen inneholder fire ulike temaer: Reiser, Figurer, Musikk og Matematikk. Aktiviteter til de ulike temaene gir mulighet for å utforske, spørre og samtale rundt for eksempel trafikkregler og skilt, de fire årstidene, melodier og instrumenter, eller det å kjenne igjen og forstå ulike følelser. Appen kan også brukes for å lære matematiske konsepter som tallverdier og distanse, eller som støtte i historiefortelling. Funksjonsklossene endrer reaksjon ut ifra hvilken aktivitet du har åpen i appen.