Til hovedinnhold

Omvendt undervisning

Hørsel og omvendt undervisning

Når du skal bruke omvendt undervisning for elever med nedsatt hørsel må du ta høyde for at en av de største utfordringene med å ha nedsatt hørsel er å hente ut auditiv informasjon i situasjoner med mye lyd. Stemningsmusikk i klasserommet eller gruppearbeid på flere stasjoner kan for eksempel være vanskelige situasjoner. Elever med nedsatt hørsel har mindre tilgang på lyd og kan derfor ha et mer begrenset ordforråd enn jevnaldrende. Legger du til rette for dette når du lager innholdet i undervisningsressursen og når du tilrettelegger på skolen og i hjemmet kan omvendt undervisning være gunstig for eleven med nedsatt hørsel.

Gutt med hodetelefoner og nettbrett

Aktivering av forkunnskaper på skolen

Omvendt undervisning starter alltid på skolen med en kort introduksjon til stoffet og en aktivering av elevens forkunnskaper. Les mer om hvordan her. Sørg for at eleven vet hva de nye begrepene i introduksjonen betyr. Det er viktig å skape et godt lyttemiljø for eleven med nedsatt hørsel. Det kan du lese mer om her.

Tilpassing av lærestoff og ressurser

Video

Når du bruker video må du sørge for at videoen er tekstet. Videoene kan tekstes ved bruk av YouTube, Stream eller appen Clips. Du må også sørge for at lydkvaliteten er god og uten bakgrunnsmusikk. Dersom du lager din egen undervisningsvideo må du bruke mikrofon når du tar opptak. På den måten sikrer du god lyd. Ha god belysning på ansikt og ikke sitt med motlys fra vinduer. Da gjør du det lettere for eleven å kunne munnavlese. Støtt videoen med begrepsforklaringer, slik at eleven ikke mister innholdet på grunn av vanskelige begreper og bruk gjerne visuelle effekter for å forsterke budskapet. Dersom du har elever som bruker tegnspråk må du sørge for at tegnspråktolken er lagt inn i videoen. Tenk på at det skal være et felt i bildet hvor det ikke kommer viktig informasjon der tolken skal vises. Powerpoint og iMovie kan brukes til å legge inn bilde i bilde.

Spill

For å få et godt utbytte av spill er det behov for at eleven kan bruke andre sanser i tillegg til hørselssansen for å skaffe informasjon og for å kommunisere med andre. Det er ikke slik at en elev med nedsatt hørsel ikke kan nyttiggjøre seg auditiv informasjon, men det er da viktig å renske lydbildet for unødvendig lyd, som for eksempel bakgrunnsmusikk. Som lærer kan det være lurt at du har testet ulike innstillinger for lyd, så du kan veilede eleven til å tilgjengeliggjøre spillet for seg selv. Mange spill har engelsk tale eller tekst. Dette kan være en utfordring for elever med nedsatt hørsel. Engelsk er et ikke-lydrett språk og det er derfor mange lyder elevene ikke har tilgang til. For å skape forståelse blir det ekstra viktig å jobbe med de engelske begrepene som brukes i spillet.

Podkast

Dersom læringsressursen er podkast uten tekst, må lydkvaliteten være god . Det er viktig at produksjonen har lite bakgrunnsstøy som musikk og lydillustrasjoner som kommer i konflikt med talen. Å streame lyd direkte til høreapparatet eller cochleaapparatet vil gjøre det enklere å hente ut informasjon fra podkasten. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ha en støttetekst som gir eleven kontekst og noen knagger å henge informasjonen på.

Sammensatte tekster

Sammensatte tekster kan forsterke budskapet og kan derfor være en nyttig måte å presentere læringsstoffet på.

Hjemme

Ved å gå gjennom innholdet i undervisningsressursen i stille omgivelser i hjemmet, vil eleven få bedre tilgang til innholdet. Hjemme er det ofte mindre auditiv støy fra omgivelsene. Eleven vil også ha mulighet til å se filmen flere ganger og ta pauser, noe som kan styrke muligheten for å få med seg innholdet.

På skolen

Når eleven med nedsatt hørsel skal diskutere, drøfte og svare på spørsmål i timen er det er det viktig med god tilrettelegging. Les mer om det her.

Side 8 av 10