Til hovedinnhold

Kva er leppe-kjeve-ganespalte?

Leppe-kjeve-ganespalte(LKG) viser til ei medfødd spalte i munnregionen, som kan påverke mellom anna taleutvikling og utsjånad. Logopedar og psykologar i Statped bidrar i den tverrfaglege oppfølginga av barn som er fødd med spalte.

LKG er den mest alminnelege medfødde misdanninga i hovud-halsregionen i verda. I Noreg blir det født om lag 100 barn med spalte kvart år.

Spalta oppstår allereie tidleg i fosterstadiet. I dei første vekene i fosterlivet har alle foster ei spalte gjennom leppa, kjeven og ganen. I andre og tredje svangerskapsmånad smelter dei ulike ansiktselementa saman. Viss denne samansmeltinga er ufullstendig, blir barnet født med ei leppe-, kjeve- og/eller ganespalte. Spalta er enkeltsidig eller dobbeltsidig.

Det finst fleire ulike kombinasjonar av spalter

Oppfølging

Spalte som del av et syndrom