Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Fase 4. Individuelt tilrettelagt opplæring

Dersom det blir innvilget et enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring i matematikk utformes en individuell opplæringsplan (IOP) som skal være skolens verktøy for å sikre eleven et best mulig opplæringstilbud.

I sammenheng med ny læreplan, LK-20, har Utdanningsdirektoratet utarbeidet mal for individuell opplæringsplan (IOP).

I fase 4 er det også naturlig at andre særskilte rettigheter vurderes, som tilrettelegging ved prøver og eksamen.

Arbeidet i fase 4 skal dokumenteres i en årsrapport, som skal inneholde

  • oversikt over den opplæringen eleven har fått
  • vurdering av elevens utvikling (elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan)
  • vurdering av arbeidsmetoder og organisering (pass på å ta stilling til om noe bør endres)

Side 7 av 8