Til hovedinnhold

Oppdage og kartlegge matematikkvansker

Fase 4. Spesialundervisning

Dersom det blir innvilget et enkeltvedtak om spesialundervisning i matematikk utformes en individuell opplæringsplan (IOP) som skal være skolens verktøy for å sikre eleven et best mulig opplæringstilbud.

I sammenheng med ny læreplan, LK-20, har Utdanningsdirektoratet utarbeidet mal for Individuell opplæringsplan (IOP). I lenken under finnes blant annet denne malen.

Se Utdanningsdirektoratets nettsider for maler og spesialundervisning.

I fase 4 er det også naturlig at andre særskilte rettigheter vurderes. Se informasjon om matematikkvansker og tilrettelegging ved prøver og eksamen på våre nettsider.

Arbeidet i fase 4 skal dokumenteres i en årsrapport, som skal inneholde:

  • Oversikt over den opplæringen eleven har fått.
  • Vurdering av elevens utvikling (elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan).
  • Vurdering av arbeidsmetoder og organisering. Pass på å ta stilling til om noe bør endres.

Side 7 av 8