Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Konsentrasjonsvansker

Elever med ADHD eller andre utfordringer som gir konsentrasjonsvansker trenger å være motiverte for å holde fokus på skolearbeidet. Det er ikke tilstrekkelig for dem å bestemme seg for at det er viktig: Når de ikke synes matematikk er spennende, strever de ofte med å

 • Planlegge og organisere oppgaveløsning
 • Skille mellom relevant og irrelevant informasjon i en oppgave
 • Huske og bearbeide instruksjoner og viktige trinn i oppgaven
 • Opprettholde oppmerksomheten under arbeidet
 • Sjekke om svaret gir mening

Dette gjør at slike elever kan gå glipp av vesentlig informasjon og streve med å automatisere kunnskap.

Prinsipper for tilrettelegging

Dette er elever som har store utfordringer med vedvarende oppmerksomhet når de ikke finner lærestoffet interessant. Tilretteleggingen bør derfor handle om å gjøre lærestoffet mer relevant, oversiktlig og lettere tilgjengelig:

 • Koble lærestoffet til elevens egne erfaringer og interesser.
 • Ha gode rutiner for å sjekke om eleven har oppfattet beskjeder og instrukser.
 • Vektlegg utforskning og problemløsning fremfor prosedyrer og «oppskrifter» - elevene må koble på forståelse i arbeidet.
 • Praktiske oppgaver og fysisk aktivitet kan gjøre det lettere å fokusere på arbeidet.
 • Aktiv bruk av tegninger, modeller og konkreter som støtte til muntlig undervisning bidrar til at det er lettere å forstå og bearbeide lærestoffet.
 • Struktur og forutsigbarhet gir viktig støtte:
  • Ha kjente og tydelige signaler for oppmerksomhet ved viktige beskjeder.
  • En systematisk oppbygging av læringsøktene vil gi oversikt og hjelpe eleven til å holde oppmerksomheten.
  • Ha avtaler om hva eleven skal gjøre når han eller hun mister oversikten.

Side 6 av 13