Til hovedinnhold

Samisk punktskrift

Samisk punkskrift har et eget alfabet og er tilgjengelig også gjennom skjermlesere og ved bruk av leselist. I tillegg er det laget egen talesyntese som kan lese opp nordsamisk tekst.

Det samiske punktskriftalfabetet ble godkjent i Samisk språknemnd i mai 1994 og er laget av Otto Prytz. I dag er de samiske bokstavene tilgjengelige i alle skjermlesere som brukes i Norge, gjennom Unicode kodesystemet.

Samisk punktskrift-alfabet

Under vises det nordsamiske alfabetet med både visuell skrift og punktskrift.

AaÁáBbCcČčDdĐđEeFfGgHhIi Jj Kk Ll Mm NnŊŋ Oo PpRr Ss Šš TtŦŧ UuVv Zz Žž

Det sørsamiske alfabetet bruker det norske alfabetet med tillegg av bokstaven ï. Dens tilhørende punkttegn er ⠌. Det lulesamiske alfabetet har bokstavene Á og Ŋ fra det nordsamiske alfabetet.

I dag er det mulig å lese samisk på Internett med pc, nettbrett og smarttelefon både ved bruk av talesyntese og ved å lese punktskrift på leselist.

Skjermlesere og leselist som støtter samisk

For å lese punktskrift på datamaskin brukes PC med skjermleserprogram og leselist. Veldig enkelt forklart kan en skjermleser lese innholdet fra en dataskjerm. Eksempler på skjermleserprogrammer er JAWS, SuperNova og NVDA. En leselist er en punktskriftskjerm, det vil si en fysisk enhet som er koblet til datamaskinen og gjengir skjermbildet på datamaskinen til punktskrift. Alle de nevnte skjermleserne viser de samiske bokstavene rett på leselista. Skjermleserprogrammet må forstå at du skriver på samisk, slik at det kan oversette tegnet du skriver, til rett unicode-verdi.

Nordsamisk talesyntese

Norges Arktiske Universitet (UiT) har i samarbeid med Sametinget utviklet nordsamisk talesyntese. Den har en damestemme (Elle) og en mannsstemme (Biera). Talesyntesen brukes sammen med programvaren North Sámi Infovox (for Windows og OS X) og leveres på en USB-minnepinne. Talesyntesen er gratis og fås ved å kontakte Divvun-gruppa eller Sametinget.

Produsere og skrive ut samisk punkskrift

Det er mulig å produsere samisk tekst på papir i 6-punkts punktskrift. Dersom du ønsker å skrive ut samisk tekst selv i punktskrift, må konverteringsprogrammet Duxbury (DBT versjon 12.4) brukes. Det er mulig å tilpasse skjermleserprogrammet Supernova slik at du kan skrive inn samisk tekst med punktskrifttastatur på leselista. Kommunikasjonsprogrammet Sarepta er også tilpasset samiske brukere.

Noen ganger har utfordringene vært at de store bokstavene på samisk punktskrift ikke skrives ut riktig på utskrift. Pr. i dag vet vi at dersom konverteringsprogrammet Duxbury versjon 12.4 brukes, blir tegnene riktige.

Punkskriftbøker i barnehager og skoler

Det er viktig at brukere av samisk punktskrift har riktig utstyr og programvare tilgjengelig, slik at alle muligheter for bruk av punktskrift blir tilgjengelig for brukeren.

I barnehager er det lite tilgjengelig materiell på samisk punktskrift. For at fremtidige brukere av samisk punktskrift skal få skriftspråkstimulering og bli kjent med skriftspråket, må de få mulighet til skriftspråkstimulering på lik linje med seende barn.

I grunnskolen og videregående skole finnes en del samiske punktskriftbøker, men det tar tid å utvikle og å oppdatere bøker. Spesielt ved overgang til nye læreplaner blir ikke læringsmateriell på samisk tilgjengelig like raskt som på norsk.

Statped tilrettelegger lærebøker i punktskrift på papir eller som e-bok til leselist.

Se hvilke samiske bøker som finnes på punktskrift.

Les mer om digitale ressurser for blinde samiske brukere.

Bakgrunn for samisk punktskrift