Til hovedinnhold

Kártenavdnasat

  1. Kategori: Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk

Sámediggi ja Statped leat ruhtadan Statpeda kártenávdnasiid prošeavttaid. Guovddáš oassi prošeaktabarggus lea leamaš bovdet fágaolbmuid e.e. sámi mánáidgárddiin ja skuvllain huksen-, juohkin- ja lokten dihte gelbbolašvuođa earenomášpedagogihka fágasuorggis.

Giellaiskosat ja kártenreaiddut – Sámi lohkanguovddáš / Kartlegging – Senter for samisk i opplæringa (lohkanguovddas.no)

Sametinget og Statped har bevilget ressurser til gjennomføring av Statped sine prosjektet tilknyttet kartleggingsmateriell. Et fokus i prosjektarbeidet har vært å invitere fagpersoner, bl.a. samiske barnehager og skoler, til å bygge, dele og heve kompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder