Om Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) | www.statped.no

Om Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) er en egen avdeling i Statped som gir landsdekkende tjenester tilpasset samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte behov.

Samisk spesialpedagogisk støtte er en egen avdeling under Statped region nord. Avdelingen gir landsdekkende tjenester knyttet til samiskspråklige brukere innen Statpeds fagområder. I tillegg samarbeider SEAD med andre avdelinger i Statped for å sikre god forståelse for samisk språk og kulturutvikling

Samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov skal få likeverdige tjenester innen Statpeds fagområder. Derfor bistår SEAD andre fagavdelinger for å tilpasse tjenester til samiske brukere. 

Hva gjør SEAD

  • SEAD gir tjenester på individ- og systemnivå. 
  • Utvikler og veileder i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriell på nord-, lule- og sørsamisk
  • Bistår universiteter og høgskoler med kompetanse

Hvordan får du tjenestene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!