Til hovedinnhold

Faktaboks

Sørsamisk:
19 elever har det som førstespråk, og 72 elever som andrespråk.
I 2008 ble Snåsa kommune i Nord-Trøndelag innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Nordsamisk:
923 elever har det som førstespråk, og 1135 elever som andrespråk.
Nordsamisk er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av de som bruker et samisk språk til daglig. Det er offisielt språk i Finnmark og Nord-Troms.

Lulesamisk:
29 elever har det som førstespråk, og 67 elever som andrespråk.I Norge finner vi lulesamisk i Nordland, særlig i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold.

Tallene er hentet fra Samiske tall forteller : 1/2011 (Sámi allaskuvla/samisk høgskole) skoleåret 2011/2012