Til hovedinnhold

Refleksjonsverktøy for inkluderende praksis

Statped har utviklet to refleksjonsverktøy for inkluderende praksis, et for skole og et for barnehage. Verktøyene kartlegger skolers/barnehagers inkluderende praksis ved at personalet fyller ut et digitalt påstandsskjema. PPT kan søke om opplæring i bruk av refleksjonsverktøyet. I etterkant av opplæringen kan PPT bruke refleksjonsverktøyet fritt.

Refleksjonsverktøyet Inkluderende praksis er et rådgiververktøy som PPT og Statped kan bruke i sitt systemrettede arbeid med å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehager og skoler.

Formål:

  • Bidra til at barn og unge får tilfredsstillende opplæring i et inkluderende læringsmiljø, og opplever seg som deltagere i fellesskapet.
  • styrke samarbeidet mellom PP-tjeneste og barnehage/skole
  • Gi kunnskap om barnehagens/skolens ståsted i arbeidet med inkluderende læringsmiljø og bidra til å støtte barnehagen/skolens endringsarbeid mot en mer inkluderende praksis.
  • Implementere føringer om inkluderende læringsmiljø i læreplanverk og lovverk.

Presentasjon av verktøy for refleksjon og endringsarbeid i barnehage og skule

Søk om opplæring i å bruke refleksjonsverktøyet

Innlogging

Slik er analysen

Slik er opplæringen

Erfaringer