Til hovedinnhold

Skjema for høgskoler og universiteter - melde behov om tjenester fra Statped

Statped tilbyr tjenester til universiteter og høgskoler.

Ta kontakt med Statped for å forhåndsdrøfte behov for tjeneste.

Eksempler

  • Forelesning
  • Bidrag til forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
  • Studentarbeid

Kostnader

Statped fakturerer tjenester til universiteter og høgskoler etter gjeldende satser for oppdraget. Vi sender faktura etter at vi har gjennomført tjenesten.

Gjeldende satser

  • 650 kroner pr. arbeidstime
  • Forelesninger: 2600 kroner pr. forelesningstime (650 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid), hvis ikke annet er avtalt.

Satsene blir regulert årlig, med virkning fra august måned.

Skjema for å melde behov til Statped

Meld behov for tjenester til universiteter/høgskoler (bokmål)

Meld behov for tenester til universitet/høgskolar (nynorsk)

Slik melder du behov

  1. Velg aktuelt elektronisk skjema
  2. Fyll ut
  3. Last opp aktuelle vedlegg
  4. Trykk på "Vis skjema" og kontroller innhold
  5. Trykk på "Send skjema"

Du får kvittering på at vi har mottatt henvendelsen. I svarbrev om innvilget tjeneste informerer vi om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.