Til hovedinnhold
Viser 1021–1030 av 1694 treff.
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...fører dette til at de ofte har vansker med å: Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget Bruke tidligere lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...når de bruker den mange timer om dagen i et slikt rom. Barn/elever kan bruke stadig høyere stemmer, så støynivået er betydelig høyere mot slutten enn i starten av dagen.  Rom som primært skal brukes til tale ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  Spillet har 16 års aldersgrense. Den tydelige fortellingen i spillet gjør at det egner seg godt å bruke som et alternativ til skriftlig tekst i fagene engelsk og norsk. Spillet kan derfor være et godt alternativ ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...minner. Spillet kan brukes med norsk eller engelsk tale og undertekst, og er i tillegg tekstet på en rekke andre språk. Spillet setter stemning fra første stund og kan blant annet brukes som introduksjon ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...kontakt og videre oppfølging NAV Hjelpemiddelsentral for utprøving av tekniske hjelpemidler Brukerorganisasjoner for å møte andre i samme situasjon Statped for rådgivning om å leve med gradvis synstap og ...
 • Faktaboks

  26.09.2012

  ...som andrespråk. Nordsamisk er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av de som bruker et samisk språk til daglig. Det er offisielt språk i Finnmark og Nord-Troms. Lulesamisk: 29 elever ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmebånd eller i strupen. Afoni Afoni betyr bortfall av stemmen og innebærer at man ikke får til å bruke sin vanlige stemme og kun får fram hviskestemme. Av og til kan det være innslag av stemmelyd, men ...
 • Hvordan søke om digitale kommunikasjonsmidler

  16.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonshjelpemidler Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal være mulig for bruker å bytte hjelpemiddel dersom det viser seg nødvendig etter en periode. Ved bytte av hjelpemiddel må ...
 • Håndformer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...hverandre. Et annet eksempel er VITE og TENKE.  Det er viktig at elevene utvikler en bevissthet rundt bruk av håndformer og dets betydning i tegnspråk. Når man skal starte med opplæring i tegnspråk er håndform ...
 • Tegnspråk – et visuelt språk

  31.01.2023 | Kapittel

  Noen ord har ulike tilhørende tegn som varierer ut ifra konteksten ordet brukes i. Eksempelvis finnes det ulike tegn for det norske ordet «mye». De ulike tegnene avhenger av hva det er mye av. Tenk på ...