Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 385 treff.
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...opptrer i ulike sammenhenger, og hvordan bokstavene kan settes sammen til å danne en ny språklyd og en mening.  Bokstaver har en lyd, et navn og flere skriftlige former. De har også en visuell og taktil tilstedeværelse ...
 • Tema: Andersens digitale klasserom, elevpresentasjoner

  16.04.2020 | Kapittel

  ...og reflektere over innhold og form Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta» ...
 • – Får bidra til å bedre andre menneskers liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...jobber fra Statpeds kontor i Bergen. Tharani Thangarajah – Det beste med å jobbe i Statped, er det meningsfulle i å bidra til å bedre andre menneskers liv og hverdag. Jeg møter elevene i deres miljø. Det skaper ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...medisinsk samanheng blir omgrepet blindskap brukt om spennet mellom total blindskap og ein liten synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast ...
 • Forutsetninger for utbytte av taktile illustrasjoner

  21.02.2024 | Kapittel

  ...illustrasjoner avhenger av tidligere erfaringer. Om eleven er født blind, har hatt syn tidligere eller har restsyn, er av stor betydning. Utbyttet avhenger også av om eleven har fått opplæring i å tolke taktile uttrykk ...
 • Faste tegn

  10.04.2024 | Kapittel

  ...som bestemmer hva tegnet betyr, som for eksempel TANTE, ONKEL, SØLV, GULL. Faste tegn må læres. De færreste tegnene er selvforklarende. Av og til kan vi skimte en ikonisk likhet mellom tegnet og det tegnet ...
 • Eksempel på en taktil bok hvor fokuset er på det visuelle

  17.04.2024 | Kapittel

  ...på hva som ikke fungerer i en taktil bok. I boka på bildet er det flere eksempler som ikke vil gi mening med mindre barnet har taktil erfaring med at disse tingene kjennes akkurat slik ut. Hvis barnet ikke ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tegnspråk og/eller på talespråk. Kommunikasjonen må være uanstrengt, slik at barnet kan uttrykke egne meninger og innhente informasjon og kunnskap (se På vei til å bli en god leser. Sjekkliste A). Eleven trenger ...
 • Musepeker

  24.05.2024 | Kapittel

  Flere museinnstillinger. Her velger du fanearket for Pekeralternativer: Her har du valg for: Vis pekerspor. Da gjør du pekeren tydeligere når du flytter den. Justere hastighet på musepekeren Vis hvor pekeren ...
 • Musepeker (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  Pekeralternativer: Flere innstillinger for musepeker bilde i tekstblokk Her kan du krysse av for  Vis pekerspor. Da gjør du pekeren tydeligere når du flytter den. Justere hastighet på musepekeren Vis hvor pekeren ...