Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 387 treff.
 • Visning for forstørrelsesprogram (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...hele skjermbildet. Den delen av skjermbildet som er i fokus (som er forstørret) vises som før, mens resten av skjermbildet er nedtonet. Visningen lukkes av seg selv etter noen sekunder. SKJERMOPPTAK 15 A ...
 • 1.5.1 Eksempel 1: Indiane, Gro og Klementinen

  05.03.2024 | Kapittel

  ...handling. Den blir forstått ut fra hennes opplevelse som hun deler med Hjelperen. “Klementin” har først mening som “klementin-rulling-skrelling-smaking-spising-sammen-med Gro”. Hjelperen tar Indiane på en reise ...
 • Sansetap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk ...
 • Svaksyntmobilitet

  09.08.2023 | Kapittel

  Begrepet “svaksyntmobilitet” viser til at den som mottar mobilitetsopplæring har en synsrest som kan benyttes i orientering. I mobilitetsopplæringen for svaksynte må det tas andre hensyn enn i opplæringen ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...grad sammen med de andre i klassen? Kunnskap om hvordan barnet bruker sin eventuelle syns- og hørselsrest, er også en viktig faktor. Det samme er opplæring i barnets kommunikasjonsform som for eksempel ...
 • Brosjyre om leppe- kjeve- ganespalt

  25.08.2021 | Bok/hefte

  (LKG), er dette kanskje noe foreldrene er helt uforberedt på. Mange har ikke hørt om LKG, og de færreste har sett et barn med spalte.(Utdrag fra brosjyren) I denne borsjyren kan du lese om: å få et barn ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...foregår ofte kartlegging og gjennomføring av tiltak mer eller mindre parallelt. Tiltakene justeres og evalueres underveis i oppfølgingen. For å kunne justere og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier rådgiveren som jobber fra Statpeds kontor i Oslo.
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...jobbe med er kurs og lønn. Hun uttrykker at hun trives veldig godt i Statped og opplever å ha en meningsfull jobb. – Kollegaene er hjelpsomme i alle avdelingene jeg er i kontakt med. Jeg har også en god leder ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...ved at ervervede ferdigheter i lesing kan tilpasses og utvikles videre til noe som oppleves som meningsfullt å lese for eleven selv. Vi vil takke alle elever og lærere som deltok i et prosjekt hvor taktile ...