Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 369 treff.
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...kan ikke forvente at barn forstår hva som er tolkens arbeidsoppgaver og ikke. Voksne kan også være i tvil om tolken kan gjøre andre oppgaver, og hvordan de skal forholde seg til tolken. I denne modulen vil ...
 • Filutforsker

  04.09.2019 | Kapittel

  ...effektivt i en filliste, må alle filene vises under hverandre i én kolonne. Da vil eleven ikke være i tvil om at han skal bruke pil ned// opp eller pil høyre/venstre for å finne neste eller forrige fil. Det ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  For å bli kjent med verden og fylle hjernen med inntrykk som gir mening, må sanser som hørsel, berøring, lukt, smak og eventuelt syn tas i bruk. Hørsel er den fjernsansen som er tilgjengelig for et barn ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...foregår ofte kartlegging og gjennomføring av tiltak mer eller mindre parallelt. Tiltakene justeres og evalueres underveis i oppfølgingen. For å kunne justere og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  ...jevnlig i samråd med foreldre Skolen er en viktig rehabiliteringsarena for barna, og de trenger en meningsfull hverdag så fort som mulig i den grad det lar seg gjøre. PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) bør ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...er et velkjent munnhell i vår kultur som hverken kan bevises eller motbevises. Det er likevel liten tvil om at mange opplever at det å bli lyttet til, bli tatt alvorlig og få mulighet til å dvele ved for ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  ...feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...ønsker å gjennomføre og vurdere de ulike oppgavene. Enkelte oppgaver må gjennomføres i samarbeid med resten av klassen, men mye kan løses individuelt. Her kan elevene benytte seg av de digitale verktøy som ...
 • Funksjonelle leseferdigheter

  09.10.2023 | Kapittel

  ...starter fra venstre og leser mot høyre. Ved midten av linja skiller hendene lag. Høyre hånd leser resten av linja, mens venstre hånd samtidig går tilbake på lest linje og finner ny linje i venstre marg ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...muleg, men det er berre flaks som avgjer kven vinnaren blir. Start Del ut 4 kort til kvar og legg resten av korta i ein stabel med baksida opp. Korta til spelarane ligg opne på bordet. Viss ein har nokon ...