Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 387 treff.
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier rådgiveren som jobber fra Statpeds kontor i Oslo.
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...jobbe med er kurs og lønn. Hun uttrykker at hun trives veldig godt i Statped og opplever å ha en meningsfull jobb. – Kollegaene er hjelpsomme i alle avdelingene jeg er i kontakt med. Jeg har også en god leder ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler må blant annet må ta stilling til spørsmål om hvordan ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...foregår ofte kartlegging og gjennomføring av tiltak mer eller mindre parallelt. Tiltakene justeres og evalueres underveis i oppfølgingen. For å kunne justere og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  ...jevnlig i samråd med foreldre Skolen er en viktig rehabiliteringsarena for barna, og de trenger en meningsfull hverdag så fort som mulig i den grad det lar seg gjøre. PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) bør ...
 • Oppgave – Avlesning til analyse 1

  31.01.2023 | Kapittel

  ...to oppgaver. Begge oppgavene består av en video av en kort tekst. Se på teksten og gjør deg opp en mening om hvilke grammatiske elementer som brukes i teksten. Ser du bruken av ikke-manuelle komponenter ...
 • Kommunikasjon og medfødt døvblindhet, 1-4

  24.09.2020 | Bok/hefte

  ...og de grunnleggende prinsipper for intervensjon Bok 2: Kontakt og sosialt samspill Bok 3: Å skape mening Bok 4: Overgang til kulturelt språk Til bøkene følger det med en DVD med videoeeksempler på sentrale ...
 • Apper for å jobbe med språk

  05.03.2019 | Artikkel

  ...med lesing og skriving kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder og videoer til å hente mening ut av teksten. Det blir flere veier til forståelse av innholdet. I boken får du lest opp teksten ...
 • Tolkens oppgaver

  07.06.2023 | Kapittel

  ...kan ikke forvente at barn forstår hva som er tolkens arbeidsoppgaver og ikke. Voksne kan også være i tvil om tolken kan gjøre andre oppgaver, og hvordan de skal forholde seg til tolken. I denne modulen vil ...
 • Filutforsker

  04.09.2019 | Kapittel

  ...effektivt i en filliste, må alle filene vises under hverandre i én kolonne. Da vil eleven ikke være i tvil om at han skal bruke pil ned// opp eller pil høyre/venstre for å finne neste eller forrige fil. Det ...