Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 369 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  Leonard satte seg ned og gjorde det på første forsøk. Det tok vel 30 sekunder og da var de stille resten av tiden. Og vi hadde vel nesten fått beskjed om at vi selvfølgelig fikk en Tobii innen vi gikk derfra ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging. Ressursen Matematikk for elever med ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...studenter, og tre fokusgrupper, viser at det er lite oppmerksomhet på vurdering for elevgruppen. De færreste får gjennomføre eksamen. Den praktiske gjennomføringen av eksamen er problematisk, også på grunn ...
 • Skriveutvikling når du bruker ASK

  31.05.2023 | Kapittel

  ...med store og sammensatte utfordringer i læring, kan risikerer å forbli skrivere på et tidlig nivå resten av livet. Denne risikoen kan ses i sammenheng med betydningen av lav innsats og lave forventning ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...småbarnsalder eksponert for symboler gjennom synssansen. De får en gryende forståelse av at symboler gir mening. De skjønner tidlig at skrift og bilder er en måte å motta og formidle informasjon på. Barn som ikke ...
 • Hvorfor kartlegge?

  21.08.2017 | Kapittel

  Personer med multifunksjonshemning har ikke den samme valgfriheten og muligheten til å tilegne seg et menings- og gledesfylt livsinnhold av egen kraft og vilje. Deres store og multiple funksjonsnedsettelser ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...få viktige.  Ofte putter vi for mye mening i en setning for å få den til å virke mer sprudlende. Men hold det enkelt. Det er alltid ord som kan strykes uten at meningen forandres. Skriv så enkelt du kan ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  bruk av lesestrategier og uttalen. Eleven leser høyt den nye teksten. Nå er fokuset på tekstens mening og man samtaler om det. Til slutt modellerer læreren høytlesing av teksten og eleven «ekkoleser» ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ord. Det handler om å finne mening i det man leser.  Grunnlaget for å bli en god leser legges tidlig i barnets utvikling. Leseferdighetene ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man kan ikke vente til det hørselshemmede ...