Søk | www.statped.no

Viser 151 - 160 av 299 treff.

 • Toktok

  21.02.2020 | Nettressurs

  ...fram ordene etter behov. Bilder, illustrasjoner og lydstøtte i Toktok bidrar til å gi ord og innhold mening og skaper assosiasjoner og forståelse. Visuell og auditiv støtte er særlig viktig for barn som har ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...velegnet som hjelpemiddel for å lære språklige strukturer og grammatikk og til å forstå den dypere mening med ordene (begrepslæring). I tillegg kan bliss brukes som lese- og skrivesystem i stedet for bokstaver ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tegnspråk og/eller på talespråk. Kommunikasjonen må være uanstrengt, slik at barnet kan uttrykke egne meninger og innhente informasjon og kunnskap (se På vei til å bli en god leser. Sjekkliste A). Eleven trenger ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gode kommunikasjonspartnere må nærpersonene være oppmerksomt til stede søke å gå inn i felles meningsskapende handlinger med fysisk nærhet I barnehage og skole må de ansatte kjenne opplærings- og utviklingsmål ...
 • – Får bidra til å bedre andre menneskers liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...jobber fra Statpeds kontor i Bergen. Tharani Thangarajah – Det beste med å jobbe i Statped, er det meningsfulle i å bidra til å bedre andre menneskers liv og hverdag. Jeg møter elevene i deres miljø. Det skaper ...
 • M

  30.11.2011

  Må ikke forveksles med buphthalmus. Melanoma, ondartet svulst utgått fra pigmentholdige celler. Meningeoma, svulst utgått fra hjernehinnevev. Kan også finnes i øyehulen. Metamorphopsia, forvrengning (distorsjon) ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...opptrer i ulike sammenhenger, og hvordan bokstavene kan settes sammen til å danne en ny språklyd og en mening.  Bokstaver har en lyd, et navn og flere skriftlige former. De har også en visuell og taktil tilstedeværelse ...
 • ELTHO taktil

  27.04.2015 | Konkret materiell

  ...fleksibilitet og mange muligheter for individuell tilpasning. Spillet er laget med tanke på å fremme meningsfylt aktivitet, sosial samhandling og kommunikasjonsferdigheter. Fokus er på aktivitet og felles opplevelser ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og universelle meningsskapende og språkdannende kognitive og dialogiske prosesser. Hvordan man får tjenesten Universiteter og ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...må tas hensyn til. Barn med ASF og hørselstap kan ha vanskeligheter med å utnytte en eventuell resthørsel godt nok. Samtidig kan de ha vansker med å utnytte andre sanser for å kompensere for sitt hørselstap ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!