Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 372 treff.
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...muligheter til å leke, lytte og lære. Barn lærer språk best når de er aktive deltakere i avslappet, meningsfull samhandling med støttende foreldre og omsorgspersoner. Hos barn med hørselstap skjer ikke talespråkutviklingen ...
 • Tiltak for blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...representerer. En bil som kjører på gulvet, inn og ut av garasjen eller til bestemor. Vi må skape mening og fiksjon i leken.  Når barnet viser at det forstår bilen som symbol, kan vi se at hun har en intensjon ...
 • Kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...syn og hørsel eller døvblindhet er ofte sårbare for det å få gode nok muligheter til å inngå i meningsfylt samspill og kommunikasjon med nærpersoner. Grunnleggende samspill sikrer nærhet og emosjonell tilknytning ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...læring spesielt avhengig av støtte i elevenes flerspråklige ferdigheter, egne erfaringer og en meningsfull kontekst. Dette gjelder ikke minst om eleven har spesialpedagogiske behov, som en kognitiv vanske ...
 • Habtool -davvisámegiella

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  Habtool sisdoallu:  Bagadallan šemá geavaheamis Registrerenvuogádat; šemá ulbmil ja hábmen, kárten ja evalueren. 1- 6 Šemá: Individuála oahppoplána (IOP) 7 – 11 Šemá: Individuála plána (IP) 12- 14 Šemá: Mildosat  ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...grunnleggende kommunikative og kognitive ferdigheter. For å sikre at elevens læringsutbytte skal kunne evalueres og at lærerens oppfølging skal bli så god som mulig, er det viktig å konkretisere læringsmålene ...
 • Referanser

  28.03.2017 | Kapittel

  ...study of second language learners in Norway. In Asta Cekaite, Shoshana Blum-Kulka, Vibeke Grøver, & Eva Teubal (Eds.), Children’s peer talk: learning from each other (pp. 214–34). Cambridge University Press ...
 • Statement for the International Tactile Reading Conference©

  07.09.2023 | Artikkel

  ...sending in abstracts. The selection of presenters shall be made by a program committee judging/evaluating all abstracts. The program committee shall consist of academics and practitioners alike. The ambition ...
 • Skolefaglige temaer

  07.02.2023 | Kapittel

  ...barn og elever med utviklingshemming. Det er viktig å utforme et individualisert opplegg med vekt på mening og relevans, og det er nødvendig med tett oppfølging og evaluering.  
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...ytterligere. Aktiviteter med utgangspunkt i den enkeltes interesser gir muligheter til å oppleve mening, sammenheng og mestring. Samtalematte/ Talking Mats Uttrycka åsikter med samtalsmatta (vgregion.se) ...