Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ena mva hva

Viser 161 - 170 av 297 treff.

 • Valhall - Ulven er løs

  24.01.2018 | Nettressurs

  ...det en sterk kobling mellom skriftlig tekst og de andre modalitetene, noe som forhåpentligvis vil spore til nysgjerrighet og leselyst. Nettsiden er også lagt til rette for 2-bryterstyring. Tegneserie-formatet ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...må tas hensyn til. Barn med ASF og hørselstap kan ha vanskeligheter med å utnytte en eventuell resthørsel godt nok. Samtidig kan de ha vansker med å utnytte andre sanser for å kompensere for sitt hørselstap ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...import-setningene. Du trenger en while-løkke slik at du kan spille spillet flere ganger. Den skal inneholde resten av programkoden du skal lage. Deretter må du ha flere betingelser som dekker alle hendelsene (riste ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...bedre selvbilde enn de som er delvis eller helt segregert.  Inkludering koster Det må ikke herske noen tvil om hvem som jobber mest med inkludering, det er de fuksjonshemmede elevene selv. Men er det riktig ...
 • Tegnspråkopplæring etter § 2-6

  09.06.2016 | Artikkel

  ...gjøre vedtak om spesialundervisning og dekke utgiftene til slik opplæring. Departementet avgjør i tvilstilfelle (Friskolelova § 3-6). Fritak fra fremmedspråk eller fordypning Elever som får opplæring etter ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...ved at ervervede ferdigheter i lesing kan tilpasses og utvikles videre til noe som oppleves som meningsfullt å lese for eleven selv. Vi vil takke alle elever og lærere som deltok i et prosjekt hvor taktile ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...fire hefter (auditiv forståelse, setningsforståelse, lesing/skriving og semantikk). Det er ikke meningen å gi batteriet i sin helhet til en person, men velge ut noen få, relevante deltester i det enkelte ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...viktige elementer i dagliglivets samtaler. Til tross for at der er små og avgrensende ,er de både meningsskapende og inngår i kommunikasjonsstrømmer bestående av både intensjonelle og ikke-intensjonelle budskap ...
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...enestående egenskap hos mennesket. Gjennom språket tilegner vi oss kunnskap, formulerer tanker og meninger og bygger relasjoner til andre. Mulighetene språket gir oss, tar vi gjerne for gitt, men de forutsetter ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!