Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 372 treff.
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...tilegne seg talespråk kan bli influert av nettopp hvor mye tilgang det har til talespråk, og hvor meningsfylt det er for barnet. Enkelt sagt har barnet en hørsel som gjør det mulig å oppfatte språklyder og ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...hørselshemmede elever Bokstavinnlæring krever at hørselshemmede elever bruker alle sansene, ikke bare hørselsrest. De må også bruke synet og munnavlese, den taktile sansen i hele taleapparatet, og bevegelsessansen ...
 • Tilrettelegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...et godt visuelt miljø. Når begge disse sansene er svekket, vil eleven, i tillegg til å bruke restkapasitet på fjernsansene, også ta i bruk berøringssansen i stor grad. Mange elever med kombinerte sansetap ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...tilgang til klassens/ gruppas fellesskap Mulighet til å bidra inn i fellesskapet Mulighet til å si sin mening om egen opplæring Deltakelse i læringsaktiviteter Deltakelse i det sosiale fellesskapet Sosialt og ...
 • Interesser og motivasjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...skolearbeid. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) motiveres av at de finner mening i det de skal lære. Meningen finner de i det de interesserer seg for, eller ved at de ser nytteverdien i det aktuelle ...
 • Literacy på hjemmebane

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tegningene betyr. Skriving Å skrive betyr at vi setter tankene ned på papiret. Å skrive handler ikke om å spore bokstaver eller kopiere ord. Vi skriver av ulike grunner og skriving handler om kommunikasjon. Barnet ...
 • Tilrettelegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...et godt visuelt miljø. Når begge disse sansene er svekket, vil barnet, i tillegg til å bruke restkapasitet på fjernsansene, også ta i bruk berøringssansen i stor grad. Mange barn med kombinerte sansetap ...
 • Døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest. Ervervet døvblindhet innebærer at ett eller begge sansetapene har oppstått etter at språket er ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...kan stå på beina, ikke kan løfte armen og ikke kan snakke. Slik åpner boken "Afasi og samtale". De færreste vet hva afasi er, og enda færre har regnet med at det kunne skje med dem, sier forfatterne. Afasi ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...utformer så spesialpedagog elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Opplæringen skal dokumenteres og evalueres i en egen pedagogisk rapport. Veilederen – Spesialundervisning for voksne (udir.no) ...