Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 372 treff.
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  Psykologisk Tjeneste) vurdere og skrive en eventuell sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering må evalueres jevnlig, da funksjon til eleven kan være i stadig endring. Alle har rett til tilpasset opplæring ...
 • 20 gažaldaga giellagálggaid birra

  06.06.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...barn som går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlag for å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole ...
 • Osmo Coding Jam

  27.03.2019 | App

  ...forstå koding. Kodebrikkene brukes til å velge hvilke rytmer og melodier du vil sette sammen til et musikkspor. Coding Jam har en enkel layout. Alt du trenger å vite blir forklart gjennom bilder som vises på ...
 • Hva er tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolkenes farvann. De tar del i språklige og sosiale handlinger der det usagte også kan bli tillagt mening. I neste avsnitt tar vi en nærmere titt på samtalen.
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...eleven anledning til å utforske begreper om penger og andre måleenheter. Hvis symboler knyttes til mening, blir de redskaper for matematisk tenkning og kommunikasjon. Hvis ikke, blir symbolene bare innholdstomme ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...å avkode bokstavene og kunne sette språklyder til dem, deretter trekke dem sammen til ord å finne mening i det man leser Nyere europeiske forskning viser at halv parten av hørselshemmede elever som ikke ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...diskusjoner hvor man tar opp og analyserer tekststruktur, virkemidler, tekstens budskap, elevens egne meninger om teksten og opplevelsen av den. Det er også et viktig bidrag til barnets narrative kompetanse; ...
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven være basert på elevens egne erfaringer og interesser vekke sterke følelser i eleven ...
 • Modul 2 Teoretisk bakgrunn

  03.03.2024 | Kapittel

  ...multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Den er derfor den viktigste kilden for å skape mening og oversikt i hverdagen. I denne modulen får du presentert teori om betydningen av kroppen og sanseopplevelser ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring ...