Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 387 treff.
 • Hva er personlige taktile bøker

  08.05.2024 | Kapittel

  ...for å utforskes taktilt, og det visuelle er underordnet. Det viktigste er at det en kjenner på gir mening for den som utforsker boken.  Det kan være utformet som en bildebok med taktile illustrasjoner og ...
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven være basert på elevens egne erfaringer og interesser vekke sterke følelser i eleven ...
 • Hva er tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolkenes farvann. De tar del i språklige og sosiale handlinger der det usagte også kan bli tillagt mening. I neste avsnitt tar vi en nærmere titt på samtalen.
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...diskusjoner hvor man tar opp og analyserer tekststruktur, virkemidler, tekstens budskap, elevens egne meninger om teksten og opplevelsen av den. Det er også et viktig bidrag til barnets narrative kompetanse; ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...eleven anledning til å utforske begreper om penger og andre måleenheter. Hvis symboler knyttes til mening, blir de redskaper for matematisk tenkning og kommunikasjon. Hvis ikke, blir symbolene bare innholdstomme ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...å avkode bokstavene og kunne sette språklyder til dem, deretter trekke dem sammen til ord å finne mening i det man leser Nyere europeiske forskning viser at halv parten av hørselshemmede elever som ikke ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring ...
 • Modul 2 Teoretisk bakgrunn

  03.03.2024 | Kapittel

  ...multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Den er derfor den viktigste kilden for å skape mening og oversikt i hverdagen. I denne modulen får du presentert teori om betydningen av kroppen og sanseopplevelser ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger.  Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet ...