Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 369 treff.
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger.  Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  Liamo. Hun mener at det å ta utgangspunkt i barnets interesser gir et godt grunnlag for å skape meningsfulle situasjoner sammen med jevnaldrende. Dette skaper igjen skaper tilhørighet. Barnet blir kanskje ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Mangelen på et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Samtale

  07.06.2023 | Kapittel

  ...uttrykker oss. Men det er samtalepartneren som tillegger det vi sier mening. Samtaler blir med det sosiale handlinger, der vi forhandler om mening. Vi samarbeider for å komme frem til felles forståelse. Samtalens ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og med det representere en mening. Tegnmester kan med sine deloppgaver inngå i aktiviteter med litt ulikt formål: Bokstavlæring (grafiske ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...har tilpasset prøven på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Leseprøven består av en rekke korte meningsfulle setninger. Disse setningene er såpass enkle at de tilsvarer lesenivået for elever på 3. trinn ...
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  07.09.2023 | Artikkel

  ...and as such, we see our role as a resource for developing new 3D printable material, as well as evaluating existing designs with several as a publisher on knowledge that schools can use to make 3D printing ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  ...vi følger gjennom et halvt år. Via videodagbøker, intervjuer og opptak får vi del i deres ærlige meninger, sårbare refleksjoner og innsikt som de har ervervet seg. I filmen møter vi Malene (19), Jørgen ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...mer forutsigbar. For at dagsplanen skal være nyttig, må man sikre seg at de visuelle symbolene gir mening. Det å lære symboler /ord og begrep må jobbes med systematisk og settes i sammenheng både med aktuell ...