Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 389 treff.
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...diskusjoner hvor man tar opp og analyserer tekststruktur, virkemidler, tekstens budskap, elevens egne meninger om teksten og opplevelsen av den. Det er også et viktig bidrag til barnets narrative kompetanse; ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring ...
 • Modul 2 Teoretisk bakgrunn

  03.03.2024 | Kapittel

  ...multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Den er derfor den viktigste kilden for å skape mening og oversikt i hverdagen. I denne modulen får du presentert teori om betydningen av kroppen og sanseopplevelser ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger.  Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Å ikke ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Tegnsang

  07.09.2016 | Bok/hefte

  ...inneholder 17 tegnsatte sanger hvor: Tegnene er lånt fra Norsk tegnspråk for å støtte og forsterke mening og innhold i teksene. Noter finnes bak i boka. DVD bak i boka: Med akkompagnement til alle sangene ...
 • Gradering

  11.04.2024 | Kapittel

  ...endringen på en glidende skala, kaller vi dette ofte for gradering. Mange tegngrupper kan graderes. Meningen som slik tilføres tegnet, kan variere. Gjentar vi bevegelsen i et tegn som uttrykker en prosess ...
 • Viktig å tenke på når du skal lage en taktil bok

  08.05.2024 | Kapittel

  ...vil det kunne gi mer mening. Du må da være sikker på at barnet har kjent på bjørkestammen, og blitt bevisstgjort om at det er et tre som heter bjørk. Da vil det kunne det gi mening for barnet som utforsker ...
 • Samtale

  07.06.2023 | Kapittel

  ...uttrykker oss. Men det er samtalepartneren som tillegger det vi sier mening. Samtaler blir med det sosiale handlinger, der vi forhandler om mening. Vi samarbeider for å komme frem til felles forståelse. Samtalens ...