Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 364 treff.
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  18.04.2021 | Artikkel

  ...and as such, we see our role as a resource for developing new 3D printable material, as well as evaluating existing designs with several as a publisher on knowledge that schools can use to make 3D printing ...
 • Nye ord, enkle setninger og korte tekster

  04.05.2023 | Kapittel

  ...setninger som repeteres. Målet er at eleven kan lære teksten utenat og få en følelse av å lese. De meningsfulle ordene og tekstene er tenkt som et utgangspunkt for å motivere til lesing, og for å lære eleven ...
 • Tilgang til informasjon og lærestoff

  23.08.2023 | Kapittel

  ...bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt. Hørselstapet gjør at det krever stor konsentrasjon for å få med seg det som blir sagt. Jo vanskeligere ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...sanseinntrykkene samtidig og hjernen sørger for en bearbeidelse som skaper sanseinntrykkene om til noe meningsfullt. Det er kun når noe uforutsett skjer, som for eksempel ved lyden av en sirene, at vi retter all ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kanskje ikke de raske blikkskiftene og den simultane sanseoppfattelsen som er viktig for å få med seg meningen i kommunikasjonen. Mange barn kan da ha nytte av taktil støtte til tegnene i form av berøringsmessig ...
 • Ungdom

  07.06.2023 | Kapittel

  For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Vis respekt for det når du velger bøker.  Det finnes bøker som ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...oss selv. Alle har et naturlig kroppsspråk og mimikk. Dette må utnyttes maksimalt for å understreke mening i et budskap. Det er særlig viktig å bruke mimikk for å vise når man stille et spørsmål fordi eleven ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  ...målverktøy som måler kontraster som for eksempel Colour Contrast Analyser. Farge Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi leseren bedre oversikt. Men du kan ikke bruke farge som eneste ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  ...elevers utvikling av kommunikasjon og språk er viktige både i barnehage og skole. Utgangspunktet for meningsfullt samspill og kommunikasjonsutvikling vil alltid være å ta utgangspunkt i de uttrykksformer barnet ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...bedre selvbilde enn de som er delvis eller helt segregert.  Inkludering koster Det må ikke herske noen tvil om hvem som jobber mest med inkludering, det er de fuksjonshemmede elevene selv. Men er det riktig ...