Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 387 treff.
 • Viktig å tenke på når du skal lage en taktil bok

  08.05.2024 | Kapittel

  ...vil det kunne gi mer mening. Du må da være sikker på at barnet har kjent på bjørkestammen, og blitt bevisstgjort om at det er et tre som heter bjørk. Da vil det kunne det gi mening for barnet som utforsker ...
 • Gradering

  11.04.2024 | Kapittel

  ...endringen på en glidende skala, kaller vi dette ofte for gradering. Mange tegngrupper kan graderes. Meningen som slik tilføres tegnet, kan variere. Gjentar vi bevegelsen i et tegn som uttrykker en prosess ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...mer forutsigbar. For at dagsplanen skal være nyttig, må man sikre seg at de visuelle symbolene gir mening. Det å lære symboler /ord og begrep må jobbes med systematisk og settes i sammenheng både med aktuell ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  ...vi følger gjennom et halvt år. Via videodagbøker, intervjuer og opptak får vi del i deres ærlige meninger, sårbare refleksjoner og innsikt som de har ervervet seg. I filmen møter vi Malene (19), Jørgen ...
 • Video transcription Ann Adkinds, Debra Sewell, Scott Baltisberger, Sara Kitchen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...in Slide 11 the third column of the evaluation resources chart includes a list of resources for evaluating each of the tactile skills in the questions chart. These are resources that can be used to determine ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...import-setningene. Du trenger en while-løkke slik at du kan spille spillet flere ganger. Den skal inneholde resten av programkoden du skal lage. Deretter må du ha flere betingelser som dekker alle hendelsene (riste ...
 • Tilgang til informasjon og lærestoff

  23.08.2023 | Kapittel

  ...bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt. Hørselstapet gjør at det krever stor konsentrasjon for å få med seg det som blir sagt. Jo vanskeligere ...
 • Ungdom

  07.06.2023 | Kapittel

  For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Vis respekt for det når du velger bøker.  Det finnes bøker som ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...sanseinntrykkene samtidig og hjernen sørger for en bearbeidelse som skaper sanseinntrykkene om til noe meningsfullt. Det er kun når noe uforutsett skjer, som for eksempel ved lyden av en sirene, at vi retter all ...
 • Lytteutvikling (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...bilde og/eller skrive/tegne hva det hører. Å forstå lyd handler om at barnet viser at det forstår meningen med talen ved å svare på spørsmål, følge en instruksjon, omformulere og delta i en samtale. Lytteutvikling ...