Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 383 treff.
 • Valhall - Ulven er løs

  24.01.2018 | Nettressurs

  ...det en sterk kobling mellom skriftlig tekst og de andre modalitetene, noe som forhåpentligvis vil spore til nysgjerrighet og leselyst. Nettsiden er også lagt til rette for 2-bryterstyring. Tegneserie-formatet ...
 • Ungdom

  07.06.2023 | Kapittel

  For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Vis respekt for det når du velger bøker.  Det finnes bøker som ...
 • Tilgang til informasjon og lærestoff

  23.08.2023 | Kapittel

  ...bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt. Hørselstapet gjør at det krever stor konsentrasjon for å få med seg det som blir sagt. Jo vanskeligere ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...sanseinntrykkene samtidig og hjernen sørger for en bearbeidelse som skaper sanseinntrykkene om til noe meningsfullt. Det er kun når noe uforutsett skjer, som for eksempel ved lyden av en sirene, at vi retter all ...
 • Lytteutvikling (0−1 år)

  22.01.2024 | Kapittel

  ...bilde og/eller skrive/tegne hva det hører. Å forstå lyd handler om at barnet viser at det forstår meningen med talen ved å svare på spørsmål, følge en instruksjon, omformulere og delta i en samtale. Lytteutvikling ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  ...elevers utvikling av kommunikasjon og språk er viktige både i barnehage og skole. Utgangspunktet for meningsfullt samspill og kommunikasjonsutvikling vil alltid være å ta utgangspunkt i de uttrykksformer barnet ...
 • 2.7 Oppsummering

  03.06.2024 | Kapittel

  ...arbeidet ditt, og Bjørg Sissel Höem har delt betydningen av at barn, unge og voksne får bruke tegn i meningsfullt samspill med andre. Det har også blitt understreket viktigheten av å sette av tid til samarbeid ...
 • Nye ord, enkle setninger og korte tekster

  04.05.2023 | Kapittel

  ...setninger som repeteres. Målet er at eleven kan lære teksten utenat og få en følelse av å lese. De meningsfulle ordene og tekstene er tenkt som et utgangspunkt for å motivere til lesing, og for å lære eleven ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...oss selv. Alle har et naturlig kroppsspråk og mimikk. Dette må utnyttes maksimalt for å understreke mening i et budskap. Det er særlig viktig å bruke mimikk for å vise når man stille et spørsmål fordi eleven ...
 • Språkspeil - Tegnspråk og talespråk

  10.04.2024 | Kapittel

  ...kombinasjoner. Signal betyr her språklige former, et uttrykk som i sin sammenheng, sin kontekst, har en mening. Vi skal nå bli kjent med noen få av de mange mulige signalene som finnes i norsk tegnspråk. Det ...