Søk | www.statped.no

Viser 241 - 250 av 299 treff.

 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...tilegne seg talespråk kan bli influert av nettopp hvor mye tilgang det har til talespråk, og hvor meningsfylt det er for barnet. Enkelt sagt har barnet en hørsel som gjør det mulig å oppfatte språklyder og ...
 • Clips

  03.10.2019 | App

  ...appen seg dermed godt for dem som strever med å skrive. De kan på en enkel måte formidle kunnskap og meninger. Som lærer kan du bruke Clips for å lage filmer til bruk i omvendt undervisning. Siden appen har ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...språkkunnskapene utfordres for å utvikles. Ved at det som skal læres blir gjort tilgjengelig og meningsfullt, kan barnet bli bevisst ferdighetene og kunnskapene det har, på tvers av språkene. Dette vil være ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonsform kan være mer indirekte. Det betyr at hjelpeapparatet må forstå den underliggende meningen både i det som sies og ikke sies. Dersom personen for eksempel velger å svare med en tydelig taushet ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  (fonologisk bevissthet). Denne koblingen er essensiell for å knekke lesekoden. Forståelse For å skape mening i det vi leser må vi forstå ord og begreper. Forståelsen er den språkmessige siden av lesing. Personer ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...læring. Et av barna beskrev seg selv og vennene sine som ‘tospråkere’. Tospråkere var etter hans mening barn som må lære «sitt eget språk» i tillegg til norsk og engelsk, i motsetning til dem som «bare» ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...tilgang til klassens/ gruppas fellesskap Mulighet til å bidra inn i fellesskapet Mulighet til å si sin mening om egen opplæring Deltakelse i læringsaktiviteter Deltakelse i det sosiale fellesskapet Sosialt og ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...med autisme må tilretteleggingen baseres på å bruke andre sanser enn synet. Hos barn som har en synsrest, blir det viktig å kartlegge synsfunksjonen slik at læringsmiljøet kan tilrettelegges på en god ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Mangelen på et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...artikler og hjelp til hvordan foresatte kan snakke med barn om økonomi. Moneyville kan brukes som meningsfull belønningsaktivitet. Her finner du lærerveiledning delt inn etter aldersgruppe. Her finnes foreldreveiledning ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!