Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 387 treff.
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gode kommunikasjonspartnere må nærpersonene være oppmerksomt til stede søke å gå inn i felles meningsskapende handlinger med fysisk nærhet I barnehage og skole må de ansatte kjenne opplærings- og utviklingsmål ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...velegnet som hjelpemiddel for å lære språklige strukturer og grammatikk og til å forstå den dypere mening med ordene (begrepslæring). I tillegg kan bliss brukes som lese- og skrivesystem i stedet for bokstaver ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...betydningen av ukjente ord Forklare nøkkelord før de brukes Forklare betydningen av instruksjonsord som evaluer, redegjør for osv. Sjekke at språket er entydig og at betydningen stemmer overens med innholdet Forklare ...
 • Video transcription Carina Söderberg

  07.09.2023 | Artikkel

  ...more actively, even describing English as a natural part of life and not surprisingly his main interests are computers and programming. However, all five students are aware of limitations due to their ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  07.09.2023 | Artikkel

  ...about successful braille learners, and successful readers in general, is personal interests. Discovering what personal interests these individuals have and using highly motivating materials to maintain that ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...about successful braille learners, and successful readers in general, is personal interests. Discovering what personal interests these individuals have and using highly motivating materials to maintain that ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...talespråkutviklingen med varigheten av døvhet, alder ved implantasjon, hvor lenge CI har vært i bruk, og hørselsrest før implantasjon (Lian, 2008). Barnets evner og familiens innsats ser ut til å spille en vesentlig ...
 • Etablering av felles oppmerksomhet

  15.05.2024 | Kapittel

  ...samspill mellom den som leser boken og den som blir lest for. Boken blir et felles fokus, og en skaper mening sammen ved å snakke om det man leser. Når du leser boken er det viktig å Være oppmerksom på barnets ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...tiltak, vil dette bidra positivt til elevens selvfølelse. Det er viktig å ha kunnskap om elevens meninger om opplæringen, verktøy som bidrar til å få frem informasjon:  IVAS Sånn vil jeg ha det Tilrettelegging ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt. Hørselstapet gjør at det krever stor konsentrasjon for å få med seg det som blir sagt. Jo vanskeligere ...