Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 369 treff.
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...talespråkutviklingen med varigheten av døvhet, alder ved implantasjon, hvor lenge CI har vært i bruk, og hørselsrest før implantasjon (Lian, 2008). Barnets evner og familiens innsats ser ut til å spille en vesentlig ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...har ofte vansker med motivasjon og egen drivkraft til å gjennomføre aktiviteten. Å gjøre hensikt og mening tydelig kan bidra til en forståelse for formålet med oppgaven. Det betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  Ressursen åpner også opp for å bruke lek som en inngang til språkutvikling, samt inkludering og meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...til, er: RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Kommunikasjon, språk og tekst uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  kan ha problemer med å vite hvor de skal rette oppmerksomheten fordi de ikke får med seg de meningsbærende holdepunktene i situasjonen. Felles bruk av hender kan bidra til å fange og opprettholde barnets ...
 • Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...kjenner på: «Ja, det er foten», «Der er sekken». Hjelp eleven med å sette sammen delene til en meningsfull helhet ved å snakke om illustrasjonen. La eleven selv beskrive opplevelsen av illustrasjonen. 3d ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  ...dans og dramatisering av leker og eventyr kan være gode innfallsvinkler til å etablere gode og meningsfulle relasjoner mellom barnet og nærpersonene. Slike aktiviteter gir også erfaringer med strukturer ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...når størrelser er vanskelige å fremkalle fra minnet strever med å forstå plassverdisystemet mangler mening om et svar er rett eller nesten rett glemmer matematiske prosedyrer, spesielt de sammensatte, for ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...side med samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer det å kunne be om hjelp, reagere hensiktsmessig ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  Mennesker med multifunksjonshemming uttrykker seg ofte gjennom kroppen med enkle meningsbærende uttrykk, for eksempel i form av lyder, bevegelser og gester. For disse menneskene kan et kommunikasjonspass ...