Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 387 treff.
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...fire hefter (auditiv forståelse, setningsforståelse, lesing/skriving og semantikk). Det er ikke meningen å gi batteriet i sin helhet til en person, men velge ut noen få, relevante deltester i det enkelte ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...viktige elementer i dagliglivets samtaler. Til tross for at der er små og avgrensende ,er de både meningsskapende og inngår i kommunikasjonsstrømmer bestående av både intensjonelle og ikke-intensjonelle budskap ...
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...enestående egenskap hos mennesket. Gjennom språket tilegner vi oss kunnskap, formulerer tanker og meninger og bygger relasjoner til andre. Mulighetene språket gir oss, tar vi gjerne for gitt, men de forutsetter ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...og på ulike arenaer. Det hørselsfaglige feltet har alltid representert sterke tradisjoner og meningsbrytninger. Medisinske og teknologiske nyvinninger kombinert med forskning på språk og kommunikasjon skaper ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...
 • Hvis du kan se det, kan du understøtte det - En bok om taktilt språk

  17.12.2018 | Bok/hefte

  Boken er en antologi med 19 artikler som berører ulike aspekter ved meningsdannelse og taktilt språk i den kroppslig taktile modalitet, og tar utgangspunkt i et dialogisk kommunikasjonsperspektiv. Tekstene ...
 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...prinsipp i den pedagogiske tilretteleggingen er å skape et innhold i dagen som innebærer opplevelse av mening, sammenheng og mestring.
 • Konsentrasjonsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...instruksjoner og viktige trinn i oppgaven Opprettholde oppmerksomheten under arbeidet Sjekke om svaret gir mening Dette gjør at slike elever kan gå glipp av vesentlig informasjon og streve med å automatisere kunnskap ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...ord, og som gjennom oppmerksom tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger. Tilbud I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er ...
 • Tilrettelegging i opplæringen

  28.12.2023 | Kapittel

  ...lavt lesbare uttrykk, bekrefte og være nysgjerrig på elevens vilje, intensjon, tanker, følelser og meninger. Dette for å styrke elevens opplevelse av seg selv, med egen handlekraft som kan påvirke sine omgivelser ...