Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 372 treff.
 • Spis sammen med barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...viktig del av måltidet. Etter hvert som barnet vokser til, er det naturlig at det spiser sammen med resten av familien. Vær en god rollemodell for barnet. Fortell hva du spiser, og vis at du nyter maten.
 • Utropsord

  10.06.2016 | Artikkel

  ...utropsord delt inn etter språknivå.  Utropsord Utropsord er en ytring som kan stå alene og samtidig gi mening. Utropsord kalles også interjeksjoner. Begynner Hei! Uttrykk Hjelpe andre ...
 • Slik følger du Statpedkonferansen

  04.03.2024 | Artikkel

  ...høyre side kjøres det «Statped Chat». Her har du mulighet til å sende inn spørsmål til chat-verten. Resten av skjermen viser videobilde av selve sendingen. Ønsker du ikke å ha chatten fremme, må du maksimere ...
 • Kalender i punktskrift

  10.10.2016 | Konkret materiell

  ...mandag, onsdag og fredag (MOF – derfor tilnavnet MOF-kalenderen). Det er lett å regne seg fram til resten av datoene. Kalenderen viser i tillegg noen viktige merkedager. Kalenderen gis ut hvert kalenderår ...
 • Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...til kropp, rapporterer de at livskvaliteten deres er relativt god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen. Det finnes liten forskningsbasert kunnskap om effekt av intensiv trening for barn med hjernesvulst ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  ...og kan fremme felles forståelsesgrunnlag i samarbeidet rundt den skadde. Anne Ekerbakke og Eva Mølmen Fysioterapeuten nr 11/2006 ...
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...berøring og bevegelse. Mange barn med kombinerte sansetap eller døvblindhet har en syns – og/eller hørselsrest som ofte kan utnyttes ved hjelp av hjelpemidler som kan gi bedre tilgang til kommunikasjon og informasjon ...
 • Digitale ressurser for blinde samiske brukere

  10.02.2022 | Artikkel

  ...brukeren trykker ned punktkombinasjonen på punktskrifttastaturet, blir riktig samisk bokstav sendt til resten av PC-en. Dette får vi ikke inn i standardutgaven for Supernova, og må tilpasse det for hver aktuell ...
 • Praktisk informasjon

  14.08.2023 | Artikkel

  ...høyre side kjøres det «Statped Chat». Her har du mulighet til å sende inn spørsmål til chat-verten. Resten av skjermen viser videobilde av selve sendingen. Ønsker du ikke å ha chatten fremme, må du maksimere ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...person som stammer, er at man skal unngå å fullføre ord og setninger for den som stammer. Dette er uten tvil et svært godt råd som bør følges i mange tilfeller. Grensen mellom uheldige avbrytelser og naturlige ...